Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centrų savanorių vasaros stovykla ,,Drąsos! Aš esu. Nebijokite!“ Mk 6, 45-56

Vyskupijos  Šeimos centrų savanorių stovykla prasidėjo Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčioje Šv. Mišiomis, kurias aukojo VVŠC kuratorius kunigas Žydrūnas Kulpys.

Toliau bendrystės ir pažinties vakarą pravedė Alytaus ŠC savanotė Gita Jakučionienė, nes ilgamečių savanorių gretos pasipildė naujais nariais, o ir kiti dėl pandemijos laikotarpio sukeltų nepatogumų buvo seniai besimatę. Tai gi, ne tik reikėjo pamiklinti atmintį prisimenant visų vardus, bet ir papasakoti apie save statant  bendrą ,,Statinį“.

Šeštadienį  laukė susitikimas su Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro darbuotoja Vilija Tauraite  tema ,,Tapti šventųjų šeima misija įmanoma“ . Viešnia pasidalijo savo sukauptomis žiniomis apie šv. Teresėlės tėvų šventųjų Liudviko ir Zelijos Martenų gyvenimą iš jų pačių rašytų laiškų.

Po pietų vyko susitikimas su kunigu egzorcistu Arnoldu Valkausku, kuris aukojo Šv. Mišios ir vedė užtarimo maldą. Tai buvo gilus ir pilnas Dievo malonių laikas.

Sekmadienį patys dalyviai vedė Šviesos slėpinių rožinio maldą, skaitė mąstymus. Po kiekvieno slėpinio laukė užduotys, susietos su slėpinio tematika, pvz.: po Eucharistijos įsteigimo slėpinio buvo dalijama duona ir kiekvienas savo gabalėliu galėjo pasidalinti su kitu pasakydamas jam palinkėjimą.

Stovyklos renginį vainikavo Šv. Mišios Šiluvos bazilikoje ir liudijimai apie gautas malones.

Visos stovyklos metu veikė vaikų užimtumo tarnyba. Su mažiausiais užsiėmė kvalifikuota mažamečių veiklos specialistė Jovita Arlienė, o vyresnius vaikus globojo ir veiklas organizavo šeimos centro jaunieji savanoriai. Tai Prienų dekanato šeimos centro vadovės Ritos ir jos vyro Vytauto Stravinskų jaunimas.

Džiugu, kad į kvietimą dalyvauti stovykloje atsiliepė daug tiek pavienių, tiek su šeimomis  savanorių ir  jų skaičius pranoko lūkesčius  – buvo 75 dalyviai.  Dėkojame Dievo Motinai Mergelei Marijai už visas po jos ranka patirtas malones.

VVŠC