Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos Liškiavoje

Š. m. kovo 31 – balandžio 3 d. buvusiame domininkonų vienuolyne Liškiavoje vyko Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos, kuriose dalyvavo įvairiose Vilkaviškio vyskupijos parapijose tarnaujantys kunigai, drauge su vyskupijos ganytoju Rimantu Norvila.

Rekolekcijoms vadovavo kunigas Ramūnas Mizgiris OFM, kuris remdamasis Evangelijos pagal Matą 5, 2 – 10 ištrauka, aptarė, analizavo bei pateikė įžvalgas palaiminimų tema. Remdamasis biblinėmis studijomis, Bažnyčios tėvų, Bažnyčios mokytojų, įvairių šventųjų įžvalgomis bei kasdienio dvasingumo patirtimis, brolis pranciškonas kvietė dalyvius kiekvieną asmeniškai peržiūrėti gyvenimo palaiminimais realybę. Mąstymų mintys kreipė nuo buitiškumo prie dvasingumo, nuo išorinio pasaulio prie vidinio, nuo triukšmo prie tylos, nuo perdėto aktyvizmo į ramų veikimą Kristaus dvasioje.

Kiekvienos dienos centras – Eucharistijos šventimas; tačiau dvasią stiprino bei sotino ir bendra Valandų liturgijos malda, Švč. Sakramento adoracija, pastoracinės svajonės supintos rožinio bei gailestingumo vainikėlio karoliukuose, nepaviršutiniško kunigiško berdravimo džiaugsmas ir vienuolyną Liškiavoje supanti nuostabi Kūrėjo padovanota gamta, kurią veržliai įrėmina popiežiaus Pranciškaus rugsėjo mėnesį Kauno Santakoje paminėtasis Nemunas, kurio tėkmė lyg ir kužda – pamažu, bet pasitikint Dievu – pirmyn.

Vyskupijos kunigų rekolekcijos – ypatingas momentas, kuomet stengiamasi palikti visus darbus, rūpesčius, kasdienius reikalus ir tiesiog įkvėti naujo evangelinio entuziazmo, atnaujinti vidinį pasiryžimą tarnauti Kristui Bažnyčioje sakramentinės kunigystės būdu.

 

Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Rytis Baltrušaitis