Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados tarybos posėdis

Balandžio 9 d., Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos salėje vyko Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados tarybos posėdis. Posėdžio metu aptarti renginiai, kurie bus organizuojami  vasaros laikotarpiu:

Birželio 8–9 d. kartu su jaunimu atsidėsime Sekminių šventimui. Birželio 8 d. visi rinksis Alytuje prie Šv. Angelų Sargų bažnyčios ir nuo ten pradės kelionę link Metelių. Piligrimystės metu jaunimas neš Lietuvos jaunimo dienų kryžių, melsis. Bus galimybė atlikti išpažintį. Pakeliui stabtels Miroslave – pietums. Atėjus į Metelius lauks skani vakarienė, Sekminių vigilija ir vakaras su improvizacijų grupe „Impro 241“. Iš ryto pasistiprinę keliausime į Kryžių šventovę prie Dusios ežero ir kartu su vietos bendruomene švęsime Sekmines.

Liepos 1–7 d. Nemunaityje įvyks jau 17-oji Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla. Šių metų tema „FIAT!“ (liet.: tebūnie). Patvirtinta, kad šiais metais priimsime ir vaikus nuo 11 metų. Labai visų laukiame.

Rugpjūčio 1–13 d. organizuojama kelionė į Taizé kaimelį. Atvykti į Taizé reiškia ieškoti bendrystės su Dievu per bendruomeninę maldą, giesmes, tylą, asmeninį apmąstymą ir dalijimąsi. Apsilankymas Taizé gali padėti atsitraukti nuo kasdienio gyvenimo, sutikti įvairių žmonių ir apmąstyti savo įsipareigojimą bažnyčiai ir visuomenei. Kviečiame keliauti kartu!

Posėdžio metu taip pat pasidžiaugėme ką tik įvykusiomis KAIROS rekolekcijomis, bei per dekanatus keliaujančiu protmūšiu „Nulipk nuo sofos!“ Aptarėme ir artėjančių Lietuvos jaunimo dienų aktualijas, pateikėme pasiūlymus kaip galėtų būti tobulinami forma ir turinys.

Pabaigę darbinius reikalus susirinkome pirmame klebonijos aukšte ir pasveikinome gerbiamą Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos kleboną, kanauninką Valių Zubavičių OP su garbingu 60-ties metų jubiliejumi. Taip jau Šventoji Dvasia pasirūpino, kad pasirinktume tinkamą datą ir vietą posėdžiui ir galėtume pasidžiaugti gražia sukaktimi.

Grįždami į Marijampolę užsukome pas Pažėrų kleboną kun. Kazimierą Skučą ir jubiliejaus išvakarėse pasveikinome su 85 metų gimtadieniu.

Tokia, įsimintina ta balandžio 9 d. pilna džiaugsmo ir palaimintos bendrystės.

VVJC