Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2019 03 12)

2019 m. kovo 12 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko tradicinis kasmėnesinis vyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkimas.

Susirinkimas pradėtas bendra malda – Valandų liturgija.

Po jos vyskupas R. Norvila pirmoje susirinkimo dalyje dalijosi visuotinės Bažnyčios naujienomis ir neseniai kovo 7-8 d. Vilniuje vykusio Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinio posėdžio aktualijomis. Jame daug dėmesio buvo skirta ir nepilnamečių apsaugos Bažnyčioje klausimams bei neseniai, vasario 21-24 d. Vatikane, vykusiam vyskupų konferencijų pirmininkų susitikimui su popiežiumi Pranciškumi.

Antroje dalyje vyskupas kalbėjo apie pal. Mykolą Giedraitį kaip apie naują dovaną Lietuvai, Lenkijai ir Baltarusijai (palaimintasis gimė ir augo Lietuvoje, gyveno šiandieninėje Baltarusijoje ir Lenkijoje, mirė Krokuvoje).

Palaimintasis buvo šv. Kazimiero amžininkas ir gyveno apytikriai nuo 1420 iki 1485 m. gegužės 4 d. ir būtent tądien bus švenčiamas Palaimintojo liturginis minėjimas. Jo relikvijos yra Krokuvos šv. Morkaus bažnyčioje.

Palaimintajam Mykolui dar gyvam būnant ir malda tarpininkaujant, kaip mena amžininkai, būta daug stebuklingų išgijimų. Todėl jau netrukus po mirties pasklido garsas apie jį kaip apie palaimintąjį. Pamaldumas į pal. Mykolą Giedraitį Lietuvoje žinomas keletą amžių, keliose bažnyčiose šoniniuose altoriuose yra jo paveikslai.

2018 m. lapkričio 7 d. popiežius Pranciškus savo dekretu pripažino Dievo tarno Mykolo Giedraičio kultą, patvirtindamas jį palaimintuoju.

Susirinkimo dalyviams buvo pristatyta, kad priimant jį kaip palaimintąjį iškilmingos pamaldos šia proga vyks Lenkijoje birželio 8 d. Krokuvoje, o Lietuvoje – birželio 22 d. Videniškiuose.

Kartu susirinkę kunigai Marijampolės bazilikoje aukojo šv. Mišias pal. Jurgio Matulaičio minėjimo dienoje. Viena iš svarbių šv. Mišių intencijų buvo padėka už vyskupo Juozo Žemaičio vyskupystės 30 metų vyskupišką tarnystę kartu prašant jam Viešpaties palaimos. Taip pat buvo prisiminta gražus sutapimas, kad šiemet rugsėjį vyskupas minės savo kunigystes 70 metų  jubiliejų. Apjungus abu šių metų jubiliejus gauname simbolišką – 100 metų jubiliejų.

Susirinkimas užbaigtas bendrais pietumis, kurių metų buvo pagerbtas vyskupas emeritas Juozas ir kiti kunigystės ir amžiaus sukaktis švenčiantys vyskupijos kunigai.