VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS KUNIGŲ SUSIRINKIMAS (2019 05 21)

Š. m. gegužės 21 dieną Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre, vyko eilinis kasmėnesinis visos vyskupijos kunigų susirinkimas.

Jis buvo pradėtas bendras malda – Valandų liturgija, po kurios į susirinkusiuosius kreipėsi vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila. Po trumpo pasveikinimo ir įžangos žodžio vyskupas pristatė šio susirinkimo svečią – kun. A. Akelaitį atvykusį iš Kaišiadorių vyskupijos, besidarbuojantį Molėtų parapijoje. Būtent šioje parapijoje esančioje Videniškių bažnyčioje, šį birželį bus minimos pal. Mykolo Giedraičio iškilmės. Svečias Vilkaviškio vyskupijos kunigams kalbėjo apie šio palaimintojo gyvenimą, biografiją, pagrindines charizmas, kvietė dalyvauti padėkos iškilmėse.

2018 m. lapkričio 8 d. Popiežius Pranciškus paskelbė palaimintuoju mūsų tautietį Dievo tarną Mykolą Giedraitį. Tai džiugi žinia visai Lietuvai ir Lenkijai, kur ilsisi jo žemiškieji palaikai. Mykolas Giedraitis gimė apie 1425 m. Videniškiuose arba Giedraičiuose, dabartiniame Molėtų r., Kaišiadorių vyskupijoje. Įstojo į šv. Augustino regulos vienuolyną Bystryčioje, šalia Astravo – Baltarusijoje. Vėliau išvyko į Augustinijonų vienuolyną Krokuvoje, kur visą likusį gyvenimą tarnavo šv. Morkaus bažnyčioje. Mirė 1485 m. Krokuvoje. Dar jam gyvam esant ėmė sklisti garsas apie jo šventumą. Žmonės per jo užtarimą patyrė Dievo malonių – stebuklų. Pamaldumo į Mykolą Giedraitį tradicija tęsiasi jau apie 600 metų.

Vilniuje jau baigtas restauruoti pal. M. Giedraičio paveikslas, kuris Videniškių bažnyčioje buvo dešinėje pusėje specialiai įrengtoje Dievo tarnui Mykolui skirtoje koplyčioje.

Iškilmingos padėkos šv. Mišiose už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju vyks 2019 m. birželio 8 d. Krokuvoje (Lenkija) ir  birželio 22 d. (šeštadienį) 12 val. Videniškių šv. Lauryno parapijos bažnyčioje (Molėtų r.).

Antrojoje susirinkimo dalyje svečias tęsė pasakojimą apie palaimintąjį, atsakė į susirinkusiųjų pateiktus aktualius klausimus šia tema, vyskupijos kunigai dalijosi mintimis apie pal. Mykolą Giedraitį.

Po bendrų pietų posėdžiauti rinkosi vyskupijos kunigų taryba.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija