Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2020 09 08)

2020 m. rugsėjo 8 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko vyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkimas. Jis pradėtas bendra Valandų liturgijos malda.

Karantinui suardžius įprastą kasmėnesinių susirinkimų tvarką, šis susitikimas – pirmasis po pusmečio. Vyskupas Rimantas Norvila dėkojo kunigams atsiliepus į kvietimą gausiai dalyvauti, ypač šiame, iššūkių kupiname pandemijos laike.

Po trumpos vyskupo svarbiausių praėjusio pusmečio darbų ir įvykių apžvalgos, pirmoje susirinkimo dalyje kun. pastor. teol. dr. bažnytinės teisės lic. Miroslav Dovda aptarė ir pristatė įvairius teisinius dalykus, kurie susiję su santuokos sakramentu ir jo laiminimu. Komentuodamas kanonus kun. Dovda susirinkusiems kunigams priminė svarbiausias santuokos sąlygas, kliūtis jai sudaryti, klebono teises ir pareigas laiminant santuokas, įvairias aplinkybes, kurios padaro santuoką negaliojančia. Pateikdamas pavyzdžių jį papildė Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio teismo oficiolas kun. Egidijus Juravičius.

Antroje susirinkimo dalyje Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro darbuotojai priminė sužadėtinių ruošimo Santuokos sakramentui tvarką, ir pristatė keletą tos tvarkos vykdymo pakeitimų. Šeimos centro vadovė Diana Pukelienė apžvelgė sužadėtinių kursų statistiką, priminė pagal kokią programą šie kursai yra vykdomi, ir kokia tvarka tie kursai siekiami įgyvendinti.

Pagrindinis pasikeitimas Sužadėtinių kursų organizavime – nauja registracijos į šiuos kursus tvarka. Karantino laikui sukurta nuotolinė bendra registracija tik per Vyskupijos šeimos centrą (t. y. pildant registracijos anketą internete) išlieka. Dekanatuose esantys šeimos centrai į kursus dalyvių neregistruoja. Vyskupijos šeimos centras paskirsto užsiregistravusias poras į grupes artimiausiame jiems dekanate, arba pagal tai, kur sužadėtiniai pageidauja būti ruošiami. Taip pat, kad būtų užtikrintas sklandus registravimasis į kursus, svarbus kuo ankstesnis sužadėtinių kreipimasis dėl santuokos į parapiją. Kunigas suteiks visą reikiamą informaciją ir nukreips registracijai į kursus. Kreipdamasi į susirinkusius kunigus šeimos centro vadovė ragino kiekvieną dėl santuokos besikreipiančią porą palydėti malda.

Susirinkimo pabaigoje Vilkaviškio vyskupijos Parapinės katechezės ir religinio švietimo centro referentė Lina Mažeikaitė aptarė kaip vykdyti vaikų katechezę atsižvelgiant į kintančią pandeminę situaciją.

Taip pat, nors situacija šiais metais nėra eilinė, tačiau ir toliau bus tęsiamos suaugusiųjų įkrikščioninimo praktikos. Vilkaviškio vyskupijoje suaugusieji (virš 18 metų) įkrikščioninimo sakramentams, kaip ir pernai, bus ruošiami pagal Katechumenato programą organizuotose grupėse. Mūsų vyskupijoje bus renkamos keturios grupės: Alytuje, Garliavoje, Marijampolėje ir Šakiuose. Pasiruošimas visose keturiose vietose prasidės jau netrukus ir tęsis iki Šv. Velykų.

Suaugusiųjų katechumenato centrų informacija:

Alytaus – Šv. Kazimiero bažnyčioje: Atsakingas asmuo už registraciją: kun. Rytis Baltrušaitis; tel. nr. 860324747; tel. nr: 868362143; el. p.: katechezealytuje@gmail.com . Grupelė užsiėmimams pradės rinktis nuo rugsėjo 15 d.

Aleksoto – Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje: Atsakingas asmuo už registraciją: Ramunė Kuprienė; tel. nr: 8 615 88600; tel. nr: 869816088; p.: r.kupriene@gmail.com; gintaras.urbstas@gmail.com . Grupelė  užsiėmimams pradės rinktis nuo spalio 13 d.

Marijampolės – Šv. Šeimos seserų kongregacijos namuose: Atsakingas asmuo už registraciją: ses. Inga Lienytė SF; tel. nr: 862283988; p.: gilinktikejima@gmail.com). Grupelė užsiėmimams pradės rinktis nuo spalio 7 d.

Šakių – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje: Atsakingas asmuo už registraciją: Jolita Prasauskaitė; tel. nr. 863168131; el. p.: parapijasakiu@gmail.com . Grupelė užsiėmimams pradės rinktis nuo spalio 1 d.

Vilkaviškio vyskupijos katechumenato centruose sakramentams gali ruoštis tik šioje vyskupijoje gyvenantys tikintieji.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija