Vilkaviškio vyskupijos sužadėtinių rengėjų komanda pasipildė naujais nariais

2019 m. lapkričio mėnesį buvo pradėti bendri, Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų naujų sužadėtinių rengėjų mokymai. 2020 m. rugsėjo 18–19 d. Kauno arkivyskupijos šeimos centre įvyko paskutinis šių mokymų etapas. Naujuosius sužadėtinių rengėjus pasveikinęs arkivyskupas K. Kėvalas drąsino: „Mokydami kitus, ir patys kažką suprantame. Visi mes esame gyvenimo mokykloje.“ Arkivyskupas taip pat pabrėžė, kad sutuoktinių sutikimas būtų laisvas ir atsakingas, kad santuokinė sąjunga turėtų tvirtus ir pastovius žmogiškuosius bei krikščioniškuosius pagrindus, ypač svarbu pasirengti Santuokai. „Santuokinė priesaika – tai kas daro naują tikrovę ir iš esmės keičia žmogaus būtį, kai du tampa viena. Tačiau meilei išsaugoti, reikalingi dvasiniai raumenys.“

Labai džiaugiamės, kad šiuose mokymuose, kurie truko apie metus laiko dalyvavo net devyni savanoriai iš mūsų vyskupijos. Tokiu būdu mūsų vyskupijoje atsinaujino Prienų dekanato savanorių komanda ir įsikūrė visiškai nauja, Garliavoje, sužadėtinių rengime, tarnausianti šeimos centro bendruomenė, kurią šiuo metu sudaro net keturios šeimos.

Šį įvykį paminėti ir naujuosius savanorius pasveikinti rugsėjo 25 d. susibūrėme Garliavoje. Susitikimas prasidėjo 18 val. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje, kur buvo aukojamos Šv. Mišios, prašant Viešpaties palaiminimo sužadėtinių rengimui Garliavoje. Po šv. Mišių visi susirinkome parapijos namuose, kur Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro komanda kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys, Diana Pukelienė ir Laima Kuzmienė pristatė sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo tvarką, metodinę medžiagą, kitus aktualius su šia programa susijusius aspektus, trumpai pasidalino savo patirtimi. Susitikimo pabaigoje naujiems savanoriams buvo įteikti Lietuvos šeimos centro kursų baigimo pažymėjimai, kurie liudija, kad šie savanoriai yra pasirengę pradėti savo tarnystę šioje programoje.

Kadangi, šiuo metu jau yra užsiregistravusių porų, norinčių ruoštis santuokos sakramentui Garliavoje, tikime, kad pirmoji sužadėtinių grupė startuos jau artimiausiomis dienomis.

Džiaugiamės pradėdami naują sužadėtinių rengimo etapą. Labiausiai dėkojame savanoriams, kurie baigė mokymus ir su Dievo palaima dalinsis savo šeimos patirtimi. Tepadeda mums Dievas!

Visus norinčius ruoštis santuokos sakramentui Garliavoje ar kur kitur, kviečiame registruotis pildant anketą interenete.

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras