Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2020 10 14)

Spalio 13 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, bendra Valandų liturgijos malda, kuriai vadovavo kun. Nerijus Žvirblys, prasidėjo tradicinis kasmėnesinis Vilkaviškio vyskupijoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas.

Po maldos, pirmoje susitikimo dalyje, vyskupas R. Norvila sveikino savuosius kunigus, diakonus ir trumpai aptarė keletą dalykų, svarbių šioje besitęsiančioje pandeminėje situacijoje. Pasiruošimo sakramentams programos jau įsibėgėja parapijose, ir šioje kintančioje situacijoje kelia iššūkių.  Vyskupas ragino ir drąsino parapijose tarnaujančius kunigus katechezę parapijose vykdyti gyvai ir akivaizdžiai renkantis grupelėse. Siekiant kuo geresnio šio darbo rezultato, gilesnio bendrystės išgyvenimo, nuotolinis ruošimas sakramentams turėtų vykti tik išimtinais atvejais.

Tęsiant pirmą susitikimo dalį, kun. Rimas Skinkaitis kunigams pristatė naująją Popiežiaus Pranciškaus encikliką.

Spalio 3 d. šv. Pranciškaus šventės išvakarėse, Asyžiuje, pasirašytą encikliką popiežius pradeda žodžiais „Fratelli tutti“, kas italų kalba reiškia ne tik brolius, bet visus šeimos vaikus – brolius ir seseris. Taip rašė ir šventasis Pranciškus Asyžietis, kreipdamasis į visus brolius ir seseris ir siūlydamas jiems gyvenimą pagal Evangeliją.

Brolybė ir socialinė draugystė – tai popiežiaus siūlomi būdai kurti geresnį, teisingesnį ir taikesnį pasaulį, įsipareigojant visiems – žmonėms ir institucijoms. Dokumentą sudaro 8 skyriai, 287 paragrafai ir baigiamoji malda.

Dokumente apie brolystę ir socialinę draugystę popiežius kviečia geografijos ir erdvės ribas pranokstančiai meilei. Tai tikra provokacija naujojo nacionalizmo ir baimės persmelktame pasaulyje. Anot Pranciškaus, uždarą mūsų pasaulį gaubia šešėliai, tęsiasi dalimis vykstantis 3 pasaulinis karas, svyra rankos matant, kad vien į pelną orientuota rinkos logika nugali gerą politiką, vyrauja atmetimo kultūra, negirdimas badaujančių ir namus bei tėvynę praradusių šauksmas. Nejaugi norime ir toliau taip gyventi? Kokį pasaulį paliksime savo vaikams?, – klausia popiežius. Šioje enciklikoje „Fratelli tutti“ („Visi mes broliai“)  popiežius Pranciškus savo tikėjimo broliams pakartoja pačią pirminę, paprastą, bet drauge stulbinamą ir pamirštą tiesą, kurios apreikšti Dievas ir atėjo į šį pasaulį – mes visi esame broliai ir seserys. Atviros brolystės esmė – tai gebėjimas atpažinti,  įvertinti ir mylėti kiekvieną asmenį.

 Visą enciklikos tekstą keliomis kalbomis galima skaityti čia

Antroje susirinkimo dalyje kalbėjo ir savo veiklą pristatė POLA nariai, šeimos gydytojas, klinikos „Medicina Generalis“ vadovas ir Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos valdybos narys, POLA veikloje atsakingas už asociacijos atstovavimą sveikatos priežiūros institucijose Ričardas Cervin ir POLA organizacijos ambasadorė, Marijampolėje veikiančios onkologinių ligonių asociacijos „Rūpestėlis“ įkūrėja Irena Mikalavičienė.

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) – tai viena didžiausių skėtinių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, vienijanti 31 pacientų organizaciją ir daugiau kaip 15 tūkst. onkologinių pacientų. Savo veikloje POLA atstovauja ir gina onkologinių pacientų interesus valdžios institucijose ir įvairiose viešosios politikos formavimo srityse, taip pat siūlo įvairias paslaugas, tokias kaip psichologinė ar teisinė pagalba, galimų gydymo alternatyvų įvertinimas, taip pat beveik 100 POLA partnerių nuolaidų ir nemokamų paslaugų.

Gyd. Cervin dėkojo susirinkusiems dvasininkams ir visiems kurie rūpinasi dvasine onkologinių ligonių savijauta ir sveikata, lydi juos šioje ligoje. POLA organizacijos vienas iš tikslų yra teikti kuo visapusiškesnę pagalbą onkologinius susirgimus patiriantiems žmonėms ir jų artimiesiems. Todėl dvasinė pagalba, sakramentų teikimas ir artimas buvimas, ligonių palaikymas yra svarbi dalis šios organizacijos darbe ir veiklose. Organizacijos nariai ir darbuotojai mato daug bendradarbiavimo su dvasininkais galimybių gelbstint ligoniams. Tai yra ypač svarbi POLA teikiamos pagalbos onkologiniams ligoniams dalis.

Organizacijos ambasadorė Marijampolėje Irena Mikalavičienė, turinti artimą onkologinės ligos patirtį, dalijosi ja ir išgyvenimais, kurie lydi šioje ligoje. Nors asociacija „Rūpestėlis“ buvo įkurta tik pernai metais, bet šie pirmieji veiklos metai jau vienija apie 50 Marijampolėje gyvenančių bendro likimo žmonių.

Vilkaviškio vyskupijos informacija