Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2020 02 04)

2020 m. vasario 4 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre vyko tradicinis kasmėnesinis vyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkimas. Jis pradėtas bendra Valandų liturgijos malda, kuriai vadovavo nuolatinis diakonas Rolandas Judeikis.

Šį pirmąjį metų susirinkimą pradėjo ir visus pasveikino Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Jis pristatė susitikimo svečią, šiuo metu einantį Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus pareigas, vyskupą Algirdą Jurevičių. Taip pat drauge su juo atvyko ir Lietuvos jaunimo dienų bendradarbės, paruošusios šių metų birželio pabaigoje vyksiančių Jaunimo dienų Šiauliuose pristatymą.

Pirmoje susirinkimo dalyje vysk. A. Jurevičius kunigams kalbėjo apie evangelizaciją. Peržvelgdamas įvairius Bažnyčios dokumentus šia tema,  jis kvietė pasvarstyti apie tai, kaip parapijose ir jų veiklose būtų galima kuo geriau atliepti į kvietimą skelbti Evangeliją, nes anot svečio, evangelizacija yra svarbus, Kristaus norėtas ir mums visiems pavestas darbas. Tai kompleksiškas procesas, kuris veda žmogų į galutinį išsipildymą Dieve. Akcentuodamas svarbiausius evangelizacijos žingsnius ir etapus, kurie kviečia Evangeliją skelbti žodžiu, liudyti gyvenimu ir įsijungti į gyvą tikinčiųjų bendruomenę, svečias ragino atsižvelgti į įvairaus tikėjimo patyrimo turinčius asmenis ir kuo tiksliau atliepti į jų norą susitikti su Kristumi.

Po pertraukos Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė, drauge su Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro bendradarbiais pristatė LJD 2020 video klipą, kviečiantį savanoriauti jaunimo dienose. Taip pat ragino susirinkusius kunigus savose parapijose padėti jaunimui pasiruošti jaunimo dienoms ir link jų palydėti, kad šiame renginyje dalyvaudami jaunuoliai sustiprintu tikėjimą, patirtų gausių Dievo malonių. Pristatyta ir LJD atributika, kurios buvo galima įsigyti ir šia parama prisidėti prie Jaunimo dienų pasiruošimo darbų.

Susirinkimo pabaigoje po einamų klausimų aptarimo kunigai rinkosi maldai ir pasidalijimui prie bendro pietų stalo.