Vilkaviškio vyskupijos „Motinos maldoje“ grupelių susitikimas

Kaitrų, rugpjūčio 5 d. šeštadienio rytą, Vilkaviškio vyskupijos “Motinos maldoje“ grupelių motinos skubėjo į kasmetinę šventę, kuri pirmą kartą vyko gražiame miestelyje prie Nemuno Prienuose. Šventės pradžia prasidėjo šv. Mišiomis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Gausiai susirinkusioms motinoms romiai ir atsidavusiai šv. Mišias aukojo vikaras kun. Valdemaras Mačys. O nuostabiom giesmėm mūsų širdis lietė vargonininkė parapijietė Žydrūnė Kondrotienė. Šių šv. Mišių metu yra graži tradicija atnešti atnašas, ne tik duoną ir vyną, bet dar ir kiekvienos Motinos maldos grupelės vaikų vardus, kurie būna sudėti į krepšelius. Šiemet jų buvo  net 16! Jie visi buvo padėti prie altoriaus. Šv. Mišios pasibaigus sukalbėjom Švč. Mergelės Marijos litaniją, nes kaip tik buvo pirmasis mėnesio šeštadienis, kuris skirtas Šv. M. Marijai. Po kunigo palaiminimo bažnytėlėje kalbėjome skirtas „Motinos maldoje“ maldas už savo vaikus, anūkus, krikšto ir sutvirtinimo vaikus. Tikrai, “Tebūna Dievas mums maloningas, telaimina mus ir tešviečia mums jo veidas…“  kaip iš 67 psalmės giedojo mama Joana.

Toliau šventė tęsėsi parapijos namuose, kur vyko meninė programa. Ją pravedė mamos Rūta ir Jūratė, o giesmes giedojo iš Šventos šeimos vienuolijos ses.Vilija. Atėjus pietų metui motinos stiprinosi vasariškomis gėrybėmis, skaniais kibinais ir sultiniu, mamų prikeptais pyragais ir skanėstais, gėrė šaltinio vandenį pagardintą mėtomis ir apelsinais.

Vėliau prasidėjo grupelių liudijimai, ką per metus mamos patyrė, kokių Viešpats dovanų padovanojo, kur gydė ir darė stebuklus, o kur stiprino mamas kančioje ir skausme.

Šio susitikimo metu buvo išrinkta ir nauja Vilkaviškio vyskupijos „Motinos maldoje“ grupelių koordinatorė. Liūdna, bet pavasarį buvusi koordinatorė a.a. Zina Urbienė paliko šį pasaulį. Todėl nauja moderatorės lazdelė atiteko marijampolietei mamai Janinai Lebskienei. Linkime dideliausio pastiprinimo iš Švč. Mergelės Marijos ir tvirtumo jai šioje veikloje.

Visą renginį motiniškai šiltai ir gyvai moderavo mama Daiva. O parapijos salėje sutilpo net 90 mamų!

Kol šiltai, atvirai ir jaukiai bendravo mamos, dangus spėjo ir apsiniaukti.  Tačiau grupelė mamų vis tiek buvo pasiryžusios važiuoti į šventės tolimesnę programos dalį – Šilavoto Davatkyno muziejų, kur  praėjo Davatkėlių keleliu ir klausė gidės Danguolės įdomaus pasakojimo apie visai neseniai čia dar nuošaliai gyvenusias pamaldžias moteris, davatkėles.

Nuo ryto kaitros iki povakario lietaus vyko “Motinos maldoje” grupelių bendrystė Prienuose.

Prienų Motinos Maldoje grupelė