Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventinė popietė

Vasariškai šiltą birželio 29 dienos popietę šeimos iš visų vyskupijos kampelių rinkosi į Marijampolės dramos teatrą, kur jų laukė įvairiapusė programa. Pradžioje pagarbinti Viešpatį giesme kvietė ekumeninė šlovinimo grupė iš Šiaulių. Įkvepiantį palaikymo žodį tarė mūsų vyskupas Rimantas Norvila. Ši diena ekscelencijai ne eilinė, nes prieš 22 metus jis buvo konsekruotas vyskupu. Ta proga visa salė susirinkusiųjų atsistoję plojimais vyskupą pasveikino.

Šventę vedė ir lektorius pristatė nuolatinis diakonas Saulius Andriuška su dukra Saule. Šiemet šventės temai pasirinkta apaštalo Pauliaus laiško galatams eilutė ,,Esate pašaukti laisvei“. Dievas mums davė visišką laisvę, bet ar mes ja mokame naudotis, ar kartais ji neatsisuka prieš mus pačius? Todėl ir lektoriai buvo pakvieti kalbėti apie tai, kad būdami laisvi pirmiausia turime ieškoti tiesos, mokėtume ją atpažinti ir neapsigauti piktojo siūlomu melu. Krekenavos bazilikos rektorius, teol. dr. Gediminas Jankūnas puikiai išplėtojo mintį apie tai, į kokią laisvę esame pašaukti.

Kitas pranešėjas Vygantas Malinauskas – teisininkas, visuomenės veikėjas, Ateitininkų federacijos pirmininkas kalbėjo koks melas ir apgaulė slypi Stambulo konvencijoje, kurią mūsų politikai linkę ratifikuoti. Čia vėl mums suteikta laisvė rinktis, bet pirma turime žinoti tiesą. Be tiesos, vien turėdamas laisvę, žmogus dėl klaidingų pasirinkimų gali labai nukentėti.

Trečias lektorius kunigas egzorcistas Antanas Matusevičius taip pat kalbėjo apie dažnai krikščionių daromus klaidingus pasirinkimus. Lietuvoje plinta daugybė okultinių praktikų, kurias esame laisvi priimti arba atmesti. O kad galėtume apsispręsti, būtina žinoti tiesą apie šių dalykų žalą. Kunigas atkreipė dėmesį, kad prie mums jau žinomų okultinių praktikų atsiranda naujų, kurios nėra tuoj pat atpažįstamos. Kaip to pavyzdį egzorcistas įvardino kovų menus. Apie savo kelią į tikėjimą liudijo Sandros ir Deivido šeima iš Alytaus. Renginio organizatoriai tikisi, kad šventės metu išgirstos mintys padės savo laisvę grįsti tiesos pažinimu ir nenukrypti nuo krikščionybės kertinio akmens Jėzaus, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

Iš Marijampolės dramos teatro erdvių šeimos buvo pakviestos į Šv. Arkangelo Mykolo baziliką švęsti Eucharistijos, kurios metu dalyvavusios sutuoktinių poros atnaujino Santuokos įžadus. Po šv. Mišių popietė toliau tęsėsi Marijonų vienuolyno kiemelyje, kur visus sužavėjo Veisiejų muzikos mokyklos akordeonistų trio atliekama muzika ir Šv. Vincento Pauliečio parapijos klebono Dariaus Vasiliausko pagalba organizuotos vaišės.

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro informacija