Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai rinkosi Garliavoje

Rugpjūčio 24 d. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje 10 val. šv. Mišiose meldėmės už Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojus ir katechetus. Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei kartu Eucharistiją šventė Aleksoto dekanato ir kiti mūsų vyskupijos kunigai. Po šv. Mišių, kuriomis prasidėjo Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų rudens konferencija, pedagogai rinkosi į Kauno rajono meno mokyklą. Ten išklausę pranešimą aktualiais tikybos pamokų vedimo mokyklose klausimais konferencijos dalyviai galėjo pasiklausyti meno mokyklos mokytojų, grojusių fortepijonu ir fleita, atliekamų muzikos kūrinių. Vilkaviškio vyskupijos Katechetinio centro vadovas kunigas Linas Baltrušaitis dėkojo už suteiktą pagalbą Garliavos meno mokyklai bei visiems, kurie prisidėjo organizuojant šį kasmetinį, prieš naujus mokslo metus vis kitame vyskupijos dekanate vykstantį, susitikimą. Šiai konferencijai pasirinkti apaštalo Petro žodžiai: „Dėl tavo žodžio užmesiu tinklus” (Lk 5,5), tegul įkvėps mus visus, pasitikint mūsų Viešpačiu Jėzumi, su tikėjimu, kantrybe ir meile sėti Gerosios Naujienos grūdą.

Viešpatie, padėk mums tave tinkamai liudyti ir palaimink gausiu derliumi Tave mylinčių triūsą.

 

Garliavos Švč. Trejybės parapijos referentė Ramunė Kuprienė

Nuotraukos autorės