Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai mokslo metus baigė edukacinėje stovykloje „Malonės dovanos“

Birželio 7-9 dienomis Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai suvažiavo į Druskininkus, kad prasmingai ir bendruomeniškai užbaigtų dar vieną savo darbo etapą. Tokio pobūdžio stovyklą Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras organizuoja antrus metus. Sulaukę daug puikių atsiliepimų, centro bendradarbiai šiųmetėje stovykloje pasiūlė stabtelėti prie dovanos paslapties. Pavadinę stovyklą „Malonės dovanos“, organizatoriai suplanavo kelių ciklų paskaitas ir praktinius užsiėmimus.

Penktadienio vakarą tikybos mokytojai pradėjo šv. Mišiomis Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Prie Viešpaties altoriaus jie sudėjo besibaigiančių mokslo metų dovanas, kuriomis Dievas apdovanoja kiekvieną besidarbuojantį Jo vynuogyne. Ar šias dovanas pastebime, ar jų nelaikome savaime suprantamu dalyku, ar gauname dovanų, kurios žmogišku vertinimu labiau skaudina nei nudžiugina? – klausimai, skatinantys stabtelėti ir atidžiau įsižiūrėti į savo ir Dievo santykį.

Penktadienio vakarą mokytojai pratęsė M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje. Susipažinę su dailininko ir kompozitoriaus gyvenamąja aplinka, prisilietę prie jo kūrybos, visi buvo pakviesti atverti paslėptas dovanas, apie kurias daugelis net nenumanė esant. Kai tikybos mokytojai į rankas paėmė pasteles, nuvilnijo lengvas atodūsis: „jei kokios dovanos ir neturiu, tai gebėjimo piešti!“ Šios dienos pavadinimas „Paslėptos dovanos“ ir užsiėmimas daugeliui mokytojų atskleidė tiesą, jog esame tiek apdovanoti, kad kai kurių dovanų dar net neišpakavome… Piešinių įvairovė, spalvų žaismas, džiaugsmo šūksnis, pažvelgus į galutinį rezultatą, tik patvirtino, kaip svarbu save išbandyti įvairiose veiklose.

Antroji diena prasidėjo susitikimu su buvusiu Marijos radijo programų direktoriumi kun. Povilu Narijausku, atvėrusiu visą dovanų lobyną Pradžios knygoje, psalmėse ir apaštalo Pauliaus laiškuose. Lektoriaus pagrindinė mintis susivedė į vieną žodį – DĖKOTI, nes šiandien žmogus į dovanas žvelgia, kaip teises. „Dažniausia mes pastebime tai, ko neturime, o ne tai, ką turime,“ – štai šiuolaikinio žmogaus kančių ir susirūpinimo pagrindinė priežastis. Jei būtų atvirkščiai, žmogus pagaliau pripažintų savo netobulumą bei stoką ir su dėkingumu priimtų Dievą, kuris apsčiai turi ir besąlygiškai apdovanoja žmogų. Dėkojimas išmoko pastebėti gautas dovanas.

Paskutinioji diena skirta Šventosios Dvasios dovanų pažinimui, priėmimui ir dėkojimui už jas. Apie Šventosios Dvasios dovanas mokytojams kalbėjo VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius. Ši tema pasirinkta neatsitiktinai: birželio 9 d. – Sekminės. Šventosios Dvasios dvelkimas persmelkęs visą Senąjį ir Naująjį testamentus, šiandien Meilės ugnimi persmelkia kiekvieną. Ką ši ugnis padarys su kiekvieno gyvenime, priklauso nuo to, kas pasirenkame būti: pelai ar grūdai. Iš grūdų bus iškepta duona, pelai, nepakėlę Šventosios Dvasios kaitros taps pelenais…

Stovyklą vainikavo Sekminių Šv. Mišios Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Kartu su visa Druskininkų parapijos bendruomene, miesto svečiais stovyklos dalyviai šventė Sekmines. Kun. Linas Baltrušaitis vadovavo Šv. Mišioms bei Sekminių procesijai. Homiliją pasakė nuolatinis diakonas Benas Ulevičius.

Linkėdami vieni kitiems Dievo malonėmis apipiltų atostogų, dėkodami už bendrystę Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai išsiskirstė vildamiesi, kad po metų vėl galės mokytis, melstis, ilsėtis ir bendrauti edukacinėje vasaros stovykloje.

 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė