52-asis Tarptautinis Eucharistinis Kongresas

2021 metų rugsėjo 5–12 d. Budapešto mieste Vengrijoje vyko tikinčiuosius iš įvairių šalių sukvietęs 52-asis Tarptautinis Eucharistinis Kongresas, kuris dėl pandemijos perkeltas iš 2020 m.

Tarptautiniai Eucharistiniai Kongresai – tai viso pasaulio tikinčiųjų viešas susibūrimas arba stabtelėjimas (statio) kurioje nors vietinėje Bažnyčioje aplink Viešpaties altorių ir Dievo meilės sakramento šventimas kartu su Šventuoju Tėvu arba jo pasiuntiniu, gyvai patiriant Bažnyčios bendrystę. Šie kongresai ypatingai pabrėžia ir iškelia Eucharistijos vaidmenį atskirų krikščionių ir visos Bažnyčios gyvenime.

Prasidėję 1881 m., kad pagarbintų Jėzų Kristų, realiai esantį Eucharistijoje ir paliudytų jo begalinę meilę pasauliui, tarptautiniai Kongresai paskatino krikščioniškų bendruomenių, atsiliepiančių į žmonių lūkesčius ir prisidedančių prie žmoniškesnio, teisingesnio ir taikingesnio pasaulio kūrimo, atsiradimą bei augimą.

Į šį Kongresą atvyko ir jo uždarymo Mišioms rugsėjo 12 d. vadovavo Popiežius Pranciškus.

Jame dalyvavo Lietuvos nacionalinis delegatas Tarptautiniuose eucharistiniuose kongresuose – vyskupas Rimantas Norvila. Taip pat Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.