Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos parapijai – 500

„Tas, kas trokšta Jėzaus Kristaus gyvo buvimo žmonijoje, ras Jį tik bažnyčioje“ (Josephas Ratzingeris).

Žmogaus širdyje užgimęs tikėjimas nuolat brandinamas ir tobulinamas, išlaikant ir senąsias tradicijas. Visa tai veda į asmeninę bendrystę su Dievu, skatina sąmoningumą ir veiklumą įvairiose gyvenimo srityse.

Kokias mintis ir jausmus pažadino Balbieriškio parapijos 500 metų jubiliejus? Šia proga išleista Česlovo Iškausko knyga atspindi parapijos nueitą kelią, kuris primena mūsų vyresnės kartos tradicijas, patirtus išbandymus ir skatina apmąstyti tikrąsias gyvenimo vertybes. Balbieriškio parapijos 500 metų jubiliejus paminėtas švenčiant Šv. Marijos Magdalietės atlaidus. Iškilmingai Eucharistijai vadovavo J. E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Veiverių klebonas g. kan. (buvęs Balbieriškio klebonas) Kęstutis Vosylius, Susitaikinimo sakramentą žmonėms švęsti padėjo Simno klebonas, vicedek. g. kan. Raimundas Žukauskas, Eucharistinėje procesijoje dalyvavo ir Prienų klebonas dek. kan. Jonas Baliūnas.

Šv. Mišių pradžioje Vyskupas pašventino naująją parapijos vėliavą, kurią pasiuvo ir išpuošė Marytė Juodžiukynienė su giminaičiais. Homilijoje J. E. Rimantas Norvila pabrėžė, jog sunku trumpai apžvelgti 500 metų laikmetį, nes tai ilgas, pilnas istorinių ir politinių įvykių kelias, nulėmęs daugelio kartų gyvenimus ir likimus. Visa tai atspindi Č. Iškausko knygoje „Balbieriškio parapijai ir bažnyčiai 500 metų“.

Teko išgyventi įvairų laikmetį: karus, reformaciją, žydų gyvenimą ir jų tragišką likimą… Tačiau čia dirbusių dvasininkų ir parapijiečių tikėjimas Dievu stiprino žmogiškąsias tradicijas ir padėjo išlaikyti dvasines vertybes, sėjo gėrio daigus ir sunkiomis aplinkybėmis.

Vyskupas R. Norvila priminė šio sekmadienio evangelijos mintį, kad Dievas myli ir globoja visus, net nusidėjėlius, nutolusius nuo tikėjimo ir kitų žmogiškų vertybių. Tai, pasak Popiežiaus Pranciškaus, atspindi ir Šv. Marijos Magdalietės paveikslas: atgailaujantieji visada sulaukia atleidimo ir nusipelno šventumo. Šios penktosios Balbieriškio bažnyčios iškilimas – tarsi jubiliejinė dovana, brandinanti mūsų gyvenimus, stiprinanti viltį ir tikėjimą.

Po Eucharistinės procesijos šventoriuje buvo pašventintas naujas kryžius su išlikusia sudegusios bažnyčios Kančia (mūkele). Kryžių išdrožė parapijietis Stasys Seilius. Tai tarsi simbolinis ženklas to, kas niekada nesunaikinama… Agapės metu koncertavo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro saviveiklininkai.

Dievas veikia visada: veikė nuo pradžių sukurdamas pasaulį, veikė prieš 2000 metų atpirkdamas pasaulį per Jėzų Kristų, veikia ir šiandien – keičia kiekvieną, kuris yra pasiruošęs atsiliepti į Jėzaus meilę. Džiaugiamės, kad šis jubiliejus paskatino giliau susimąstyti, atverti širdis Dievui ir tęsti įvairių kartų tikėjimo tradicijas, siekiant brandos ir vidinės darnos.

                                                                                                 Irena Juozaitienė