Globėjų šventė Kazlų Rūdos parapijoje

Nuo 2017 m. pirmąjį liepos sekmadienį Lietuvoje minima Globėjų diena. Šiemet visa pirma liepos savaitė buvo skirta pagerbti Globėjus, o savaitės renginius vainikavo Šv. Mišių auka.

12.00 val. Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnytėlėje buvo aukojamos Šv. Mišios už žmones, kurie atranda jėgų, stiprybės, meilės ir išminties rūpintis vaikais, kurie neteko savo tėvų dėl nelaimių, ar dėl kitokių priežasčių. Šv. Mišias aukojo parapijoje tarnaujantys kunigai klebonas kun. R. Janušauskas, altarista kun. J. Kaminskas ir parapijos svečias kun. V. Smulskis. Šv. Mišiose buvo melstasi už 17 Kazlų Rūdos savivaldybės šeimų, kurios rūpinasi globotinais vaikais.

Po Šv. Mišių Globėjus pagerbė parapijos vargonininkė G. Fedaravičienė su vaikučių būreliu, kurie dovanojo giesmių koncertą Globėjams. Taip pat savo veikla pasidalijo viena iš globėjų, kuri liudijo, jog šioje nelengvoje tarnystėje stiprybę duoda tikėjimas bei Dievas.

Šv. Mišose dalyvavo Kazlų Rūdos socialinės paramos centro darbuotojai bei direktorė R. Andriušienė.

Parapijos informacija, Foto S. Filipovo