Naujienos

  • 2019-07-15
    Liepos 14 d. – pagrindinė iškilmių diena, kurioje meldėmės už piligrimus iš užsienio ir Lietuvos. Šv. Mišias celebravo Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petar Rajič , koncelebravo vyskupai: Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius, Panevėžio vysk. Linas...
  • 2019-07-13
    Liepos 7-ąją Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje buvo iškilmingai švenčiami Švč. Mergelės Marijos Krikščioniškų šeimų Karalienės atlaidai. Tai gražiausia vasaros šventė, surenkanti po Lietuvą išsibarsčiusius kraštiečius, kaimyninių parapijų maldininkus, rajono vadovus. Šį sekmadienį atlaidų...
  • 2019-07-12
    Penktoji Palaimintojo atlaidų diena skirta kunigams ir pašvęstiesiems. Todėl šv. Mišias drauge su vyskupu Rimantu Norvila koncelebravo 28 kunigai iš įvairių dekanatų. Maldoje susikaupė seserys vienuolės iš Lietuvoje esančių kongregacijų. Tai Lazdijų dekanato diena, todėl bazilikon atvyko Lazdijų, Leipalingio, Šventežerio...

Aktualijos ir skelbimai

Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma