Naujienos

  • 2019-05-08
    Su dideliu džiaugsmu prisimename, kai šv. Velykų rytą naujai atstatytoje Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos parapijos bažnyčioje buvo pašventinti naujieji, "Oberlinger GmbH" kompanijos Vokietijoje vargonai. Juos bažnyčiai padovanojo Lietuvos Respublikos pirmasis nacionalinis mecenatas Arvydas Paukštys. Jis taip pat ženkliai...
  • 2019-05-08
    2019 m. gegužės 3 d. Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras pakvietė savo mokytojus į psichologinį seminarą „Mokytojo perdegimo sindromas. Kaip to išvengti?“ Gali kilti pagrįstas klausimas: „Kodėl ne teologinis ar pedagoginis?“ – nes mokytojas turi nuolat tobulėti profesinėje srityje. Tačiau tik sveikas kūnu ir dvasia...
  • 2019-05-07
    Pagerbti Mamytes pirmąjį gegužės sekmadienį idėja kilo dar XX amžiaus pabaigoje Kazlų Rūdos literatų klubo „Girių versmė“ kūrėjams (šio klubo – asociacijos vadovė nuo 1991 metų iki šiol yra Vitalija Kavaliūnaitė - Filipova). Jie prisimena, kaip su kunigu Ignu Plioraičiu, tuometiniu Ąžuolų Būdos parapijos klebonu,...

Aktualijos ir skelbimai

Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma