Naujienos

  • 2019-11-11
    Lapkričio 8 d., jaunimo sielovados lyderiai, vadovai ir pats jaunimėlis sugužėjo į Kauną. Po registracijos visi ėjo į šv. Mišias, kuriose meldė už Lietuvos jaunimą. Šv. Mišių metų Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ visus Lietuvos jaunimo dienų organizatorius išsiuntė į misijas kiekvienam įteikdamas kryžių – misionieriaus...
  • 2019-11-11
    Lapkričio 10 d., sekmadienį, Jūrės miestelio Dievo gailestingumo koplyčioje šv. Mišios buvo aukotos už II-ojo Pasaulinio karo belaisvius (1945-1947 m.) palaidotus Jūrės miestelio teritorijoje esančiose kapinaitėse. Po šv. Mišių jų dalyviai aplankė visai šalia esančią amžinojo poilsio vietą. Dr. Juozas Banionis trumpai...
  • 2019-11-06
    Lapkričio 5 dieną į 12 valandos Šv. Mišias Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo katedroje atvyko apie penkios dešimtys vyskupijos kunigų, kaip įprasta Vėlinių oktavoje, kartu pasimelsti už mirusius Vilkaviškio vyskupijos dvasininkus. Šv. Mišioms vadovavo JE vyskupas emeritas Juozas Žemaitis (MIC), kartu meldėsi JE vyskupas...

Aktualijos ir skelbimai

Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma