Naujienos

 • 2020-06-05
  Kun. Jonas Cikana yra atleidžiamas iš Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir Liškiavos Švč. Trejybės parapijų klebono bei iš Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčios rektoriaus pareigų. Kun. Vidmantas Striokas yra atleidžiamas iš Bagotosios Šv. Antano Paduviečio, Nemirų Šv. Dvasios ir...
 • 2020-06-01
  Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Bažnyčiose kalbama arba giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas. Giedama "IŠ ŠIOS ŽEMELĖS", "O ROMIOJI", "JĖZAUS ŠIRDIE ŠVENČIAUSIA" ar kuri...
 • 2020-05-29
  Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po truputį grįžta prie...
 • 2020-05-23
  Gegužės 24 dieną Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčioje 12 val. šv. Mišiose bus meldžiamasi už  Jubiliatą. Padėkokime Aukščiausiajam už kunigo kilnią, ilgametę tarnystę Dievui ir žmonėms. JUBILIATO KUNIGO VACLOVO STAKĖNO GYVENIMO KELIAIS „Vaclovas Stakėnas gimė 1934 m. gegužės 23 d. Maženiuose (Panevėžio...

Aktualijos ir skelbimai

Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma