„Piktosios dvasios veikimas. Kaip jį atpažinti“ | Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams

„Daugiau kalbėkime apie Dievą“

Šiais žodžiais seminarą „Piktosios dvasios veikimas. Kaip jį atpažinti“ Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams pradėjo kun. Arnoldas Valkauskas, karo kapelionas, Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, dogminės teologijos specialistas, Lietuvos egzorcistų asociacijos narys. Rugsėjo 25 dieną šis seminaras sutraukė ypatingai gausų klausytojų būrį. Tikybos mokytojai savo dalyvavimą jame grindė keliomis priežastimis: mokinių domėjimasis įvairiais ezoteriniais dalykais labai paplitęs, mokytojai susiduria su žmonėmis, kurie tarpusavyje derina nesiderinamus dalykus (pvz. kunigo patarnavimus ir būrėjų paslaugas), vis atsirandančius naujus „palaimingo“ gyvenimo receptus – įvairias dvasines praktikas. Visi seminaro dalyviai turėjo vieną siekį – remiantis autoritetingu Bažnyčios mokymu, nešti tikrą žinią apie žmogaus Išganymą ir gebėti suteikti pagalbą žmogui, kuris pasuko klaidos keliu.

Kun. Arnoldo Valkausko žinutė tikybos mokytojams buvo labai konkreti: būkite drąsūs, stovėkite tvirti savo pašaukime ir naudokitės ginklais, kuriuos jums į rankas įdavė Jėzus: meilė, malda, sakramentai. Šių dienų žmogui trūksta meilės ir maldos, tačiau negebėdamas įvardinti savo troškimų, jis neretai patenka į pseudodvasingumo pinkles, iš kurių išsipainioti būna sudėtinga. Per pertraukas lektorius buvo nuolat apsuptas žmonių. Seminaro dalyviai jo prašė labai konkrečių patarimų, kaip padėti artimiesiems ar pažįstamiems, susiduriantiems su klaidingo pasirinkimo pasekmėms.

Trečioji seminaro dalis buvo skirta klausimams ir atsakymams. Mokytojų aktyvumas ir užduodami klausimai patvirtino, kad savo darbe jie tikrai susiduria su labai sudėtingais atvejais. Tačiau kun. Arnoldas savo pavyzdžiu parodė, ką turime daryti: prieš kiekvieną seminaro dalį ir jai pasibaigus jis kvietė maldai. Malda – pagrindinis tavo ginklas!

 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė