Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados tarybos posėdis

Rugsėjo 17 d., Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje šventomis Mišiomis pradėjome Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados tarybos susitikimą. Vėliau taryba rinkosi posėdžiui, kurio metu aptarti įvykę renginiai, artėjančios Lietuvos jaunimo dienos bei jaunimo sielovados forumas.

Pirmuoju darbotvarkės klausimu aptarėme Birželio 8–9 d. vykusias jaunimo Sekmines. Birželio 8 d. apie 80 jaunų žmonių kartu su savo tikybos mokytojomis rinkosi Alytuje prie Šv. Angelų Sargų bažnyčios ir nuo ten pradėjo piligriminę kelionę link Metelių. Džiugu, kad kartu keliavo du kunigai – kunigas Aurimas Stiklakis ir kunigas Vytautas Sakavičius.  Jaunimas turėjo galimybė atlikti išpažintį, pabendrauti, užduoti klausimus kartu keliaujantiems kunigams. Meteliuose prie jaunimo Sekminių prisijungė daugiau jaunimo, visi kartu vakarieniavo, turėjo Sekminių vigiliją, improvizacijų vakarą su aktorių grupe „Impro 241“. Sekančią dieną su gausesniu piligrimų būriu jaunimas keliavo į Kryžių šventovę prie Dusios ežero.Ten kartu su vietos bendruomene šventė Sekmines. Posėdžio metu dėkota Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonui kun. Miroslavui Dovdai ir bendruomenės žmonėms, bei Alytaus dekanato dekanui kun. Arūnui Užupiui už visokeriopą pagalbą organizuojant jaunimo Sekmines.

Kartu su taryba džiaugėmės įvykusia jau 17-ąją Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla „FIAT!“ (liet.: tebūnie). Stovykloje dalyvavo apie 70 vaikų ir jaunimo iš 25 vyskupijos parapijų bei 22 vadovai. Tarybos narys kun. Vytautas Mazirskas džiaugėsi šių metu stovyklos vaikų ir jaunimo brandumu, drąsumu diskusijoms, aktyviu įsitraukimu į stovyklos veiklas.

Rugpjūčio 1–13 d. buvo organizuojama kelionė į Taizé bandruomenę. Kelionėje dalyvavo 44 piligrimai. Jaunimo centro darbuotoja Rūta Jurkšaitė kartu su tarybos nare ses. Juozapa Mieliauskaite džiaugėsi kelionėje dalyvavusiu jaunimu, jų atsakingumu, noru gilintis į tikėjimą, bendruomeniškumą, patarnavimą šalia esančiam nelaimės ištiktam draugui. Ypatingai dėkota svetingai piligrimus priėmusiam, Huttenfelde (Vokietija) dirbančiam Vasario 16-osios gimnazijos kapelionui kun. dr. Virginijui Grigučiui.

Antroje posėdžio dalyje jaunimo centro darbuotojai tarybai pateikė naujienas susijusias su Lietuvos jaunimo dienomis, kurios vyks 2020 metų birželio 26-28 dienomis Šiauliuose.  Peržiūrėjome jaunimo dienų logotipo konkurso rezultatus, klausėmės himno konkurso nugalėtojo kūrinio, kuris išrinktas tapti Lietuvos jaunimo dienų himnu. Vėliau diskutavome ir teikėme įvairius pasiūlymus susijusius su Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro atsakomybėms Lietuvos jaunimo dienose.

Posėdžiui artėjant į pabaigą tarybos nariams priminta, kad lapkričio 8 dieną Kaune vyks Jaunimo sielovados forumas į kurį kviečiami visi dirbantys su jaunimu parapijose, mokyklose, bendruomenėse.

Posėdžio pabaigoje pasveikinome Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro vadovą kun. Vytautą Mazirską su gražiu, jaunatvišku 40-ties metų jubiliejumi.

Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro informacija