VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS KUNIGŲ PASKYRIMAI

Kun. Jonas Cikana yra atleidžiamas iš Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir Liškiavos Švč. Trejybės parapijų klebono bei iš Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčios rektoriaus pareigų.

Kun. Vidmantas Striokas yra atleidžiamas iš Bagotosios Šv. Antano Paduviečio, Nemirų Šv. Dvasios ir Višakio Rūdos Šv. vysk. Stanislovo parapijų klebono pareigų ir skiriamas Liškiavos Švč. Trejybės parapijos klebonu ir Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčios rektoriumi.

Kun. Vitalij Volodkovič yra atleidžiamas iš Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Bagotosios Šv. Antano Paduviečio, Nemirų Šv. Dvasios ir Višakio Rūdos Šv. vysk. Stanislovo parapijų klebonu.

Kun. Paulius Marčiulionis paliekant visose kitose pareigose yra skiriamas Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu.

Kun. Jonas Povilaitis yra skiriamas Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaru.

Kun. Valdemaras Mačys yra atleidžiamas iš Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos vikaru.

 

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija