1991 metais Kauno kunigų seminariją baigusių kunigų kurso susitikimas

Birželio 10 d., Bažnyčiai švenčiant Švč. Mergelės Marijos Bažnyčios Motinos šventę, Marijampolės arkangelo Mykolo bazilikoje, prie Palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų Šv. Mišių aukai susibūrė 1991 metais Kauno kunigų seminariją baigusių kunigų kursas. Eucharistijos maldai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kartu koncelebravo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ ir dvylika kunigų iš įvairių Lietuvos vietų. Šv. Mišių aukoje dvasininkai dėkojo Dievui ir  kurso globėjai Švč. Mergelei Marijai už pagalbą tarnystės kelyje ir prašė Viešpaties malonių ateičiai. Homilijos metu g. kan. Kęstutis Vosylius, dalindamasis kunigiškos tarnystės patirtimi, paminėjo sunkumus, kurių taip pat pasitaiko. Bet drauge pasidžiaugė ir visomis dovanomis kurias kunigai gauna iš Dievo, ypač santykiu su žmonėmis, kuriems tarnauja.

Po Šv. Mišių dvasininkai aplankė Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejų bei išgyvenę bendrystę ir pasistiprinę pietų metu džiaugsmingai išsiskirstė į savo tarnystės vietas.