Sekminės Kryžių šventovėje

Birželio 9 d. Metelių parapijos legendinėje diecezinėje Kryžių šventovėje vyko Sekminių atlaidai. Nuo 2009 m. jau tapo tradicija juos kartu švęsti su Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro piligrimais. Šiais metais, jie atkeliavo apie 40 km lietuvišku Šv. Jokūbo keliu: Alytus – Miroslavas – Meteliai ir šio miestelio bažnyčioje susirinko budėti Sekminių vigilijoje. Sekmadienio rytą, giedodami, atžygiavo į Kryžius. Čia juos džiugiai pasitiko Vilkaviškio vyskupijos vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, kan. Vytautas Prajara. Visi kartu pasidžiaugė šiuo gražiu susitikimu ir nusifotografavo. Toliau kartu su atvykusiais Metelių ir kitų parapijų piligrimais, svečiais iš visos Lietuvos, dviratininkais iš Vokietijos buvo švenčiama atlaidų iškilmė. Kaip įprasta, prieš Mišias, Metelių parapijos klebonas kan. Vytautas Prajara sveikino atvykusius ir dėkojo vyskupui, kunigams, parapijos žmonėms, padėjusiems pasiruošti atlaidams, dėkojo jaunimui ir visiems atlaidų
piligrimams. Šv. Mišias koncelebravo vyskupas ordinaras R. Norvila. Celebravo vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Kučiūnų parapijos klebonas Vytautas Sakavičius. Kiti kunigai klausė išpažinčių. Šventinės liturgijos pradžioje vyskupas akcentavo, kokia svarbi bažnyčiai yra Šv. Dvasia. Tėvas, Sūnus ir Šv. Dvasia liudija Švč. Trejybės slėpinį ir skatina mus visus burtis draugėn, būti vienybėje Kristaus Bažnyčioje šeimoje, savuose namuose, giminių tarpe, ir pažįstamų rate. Ragino prašyti Šv. Dvasios dovanų. Ypatingai sveikino jaunimą, susirinkusį budėti Vigilijoje, sveikino priimsiančius Sutvirtinimo sakramentą, jų šeimas, sveikino visus maldos piligrimus ir kvietė jungtis maldai į Sekminių šventės liturgiją. Homilijoje vyskupas pažymėjo Sekminių šventimo svarbą. Pagal bažnytinių švenčių hierarchiją ji yra trečioje vietoje. Priminęs Šv. Rašto pirmojo dienos skaitinio tekstą, kaip jautėsi visi žmonės, gavę Šv. Dvasios dovanas, kaip jie persikeitę, ragino ir mus, šiandien susirinkusius melstis, atverti savo širdis, pasitikėti ir priimti jos dovanas. Taip pat vyskupas pasidalijo ir patirtais įspūdžiais birželio 8 d. Krokuvos Marijos bazilikoje. Ten kardinolas Giovanni Angelo Becciu aukojo padėkos Mišias už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. Kartu su kardinolu celebravo ir vyskupas drauge su kitais Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos vyskupais. Palaimintasis kilęs iš Lietuvos, tęsė vienuolinį gyvenimą Krokuvoje. Turėjo negalią ir tik malda, susivienijęs su Kristaus Kryžiaus kančia, gavo didelių Dievo dovanų. Turėjo pranašystės dovaną ir išmeldė kitiems daug Dievo malonių. Kardinolas pavadinęs palaimintąjį gražiausiu jaunosios Bažnyčios Lietuvoje žiedu, tapusiu viena iš brangiausių dovanų Lenkijai. Homiletas ragino primti Šv. Dvasią, atsinaujinti ir priimti savo silpnumą, žmonių netobulumą, dėl to jų nesmerkti, neteisti, bet savo gyvenimu liudyti, stengiantis kitiems padėti, dalintis gerumu ir meile. Tam kviečiantis ir dienos 103 psalmės atliepas: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki
žemės veidą. Šv. Mišių metu vyskupas teikė Sutvirtinimo sakramentą 21 tikinčiajam. Po šv. Mišių buvo garbinamas Švč. Sakramentas ir meldžiamasi birželinės pamaldos. Šventinėje liturgijoje angeliškais balsais giedojo Garliavos parapijos jaunimo choras. Už tai jiems parapijos klebonas ir vyskupas siuntė nuoširdžiausius padėkos žodžius.

Alvyra Grėbliūnienė