Alvito bažnyčios statybos darbai persikelia po stogu

Lapkričio 13 dienos priešpietė. Kažkaip simboliškai suskamba mažosios Alvito bažnytėlės varpai. Grupė šios parapijos maldininkų, susiruošusių vykti į Aušros Vartų švč. Mergelės Marijos Gailestingumo motinos atlaidus, sustoję prie šventoriaus savo akimis išvysta, kaip ilgiausia krano strėlė ant priekinio bažnyčios fasado iškelia kryžių. Į 27 metrų bokštą įtvirtintas daugiau nei keturių metrų aukščio žalvario kryžius jau spindi iš kurios pusės besuktum pro Alvitą.

Pirmoji medinė bažnyčia Alvite buvo pastatyta septynioliktojo amžiaus pirmoje pusėje, 1617 m. įsteigta Alvito parapija. Šiemet minima 75-eri metai nuo antrosios bažnyčios (statyta 1824 m.) susprogdinimo  Antrojo pasaulinio karo pabaigoje (1944 m.). Jau ištisa garbingo amžiaus alvitiečių karta meldžiasi buvusioje Gauronskio koplyčioje ir laukia nesulaukia naujosios bažnyčios.

Viltis ją turėti sužibo, kai 2006 metais Vilkaviškio vyskupas R. Norvila pasirašė dekretą dėl Alvito bažnyčios atstatymo. 2009 m. buvo pašventinti pamatai, o vėliau dėl lėšų stygiaus statybos įstrigo, teko keisti būsimos šventovės projektą. Perprojektuoti ir darbus tęsti sutiko įmonė „Archis“, kuri Balbieriškyje po gaisro pastatė naują bažnyčią. 2018 metų pavasarį Alvitą atlankė kaip iš dagaus siųstas žmogus, Balbieriškio bažnyčios statybų mecenatas Arvydas Paukštys ir pažadėjo paremti Alvitą. Rėmėjo ženkli parama akivaizdžiai paspartino statybų eigą.

Š. m. lapkričio 14 dieną su Alvito bažnyčios statybų eiga susipažinti atvyko Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, generalvikaras Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio dekanas prel. Vytautas Gustaitis, Balbieriškio klebonas Remigijus Veprauskas, dar keletas vyskupijos parapijų kunigų, Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka, savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Šeimenos seniūnas Gintas Bakūnas. Dalyvavo „Archis“ direktorius Jonas Urbonas ir jo sūnūs: projekto architektas Vilius Urbonas, finansus tvarkantis Rokas Urbonas. Taip pat atvyko mecenatas Arvydas Paukštys su žmona Gražina. Vyskupas ir savivaldybės atstovai pasveikino A. Paukštį su gražia gyvenimo sukaktimi (55- eri metai) ir padėkojo už kilnų šeimos poelgį, neįkainojamą paramą vyskupijos bažnyčioms.

Kai svečiai išklausė trumpą informaciją apie darbų eigą ir apžiūrėjo erdves,  Alvito  klebonas kun. Vytautas Kajokas pakvietė būsimoje šventovėje pirmąkart sukalbėti maldą – „Tėve mūsų“. Ir priminė, kad uolių parapijos tikinčiųjų širdžių malda statybų darbus lydi visus  pastaruosius metus, tiek šventadieniais, tiek šiokiadieniais, tiek piligriminėse išvykose kalbamas rožinis, prašant ir Dievo motinos globos.

Po to parapijos Šv. Kazimiero vaikų globos namų salėje buvo skaidrėse peržvelgti statybų momentai ir dalintasi nuomonėmis, kaip patraukliau ir funkcionaliau įrengti bažnyčios vidų.

Pasak darbų vykdytojo J. Urbono, viskas eina pagal Dievo valią. Orai jau netrukdo, lauko darbai kaip ir baigti. Visos jėgos artimiausiu laiku  bus sukoncentruotos baigiamiems tinkavimo darbams, stogo apšiltinimui, jau ryškėja mūrinami  presbiterijos kontūrai. Langus ruošiamasi įstatyti iki Kalėdų. Lenkijos meistrai jau gamina varpą, kurį tikimasi Alvite išvysti ir pašventinti per šv. Kazimiero atlaidus, o įkelti Velykų šventei. Vokietijoje profesionalūs meistrai jau gamina vargonus. Tai vis – iš mecenato Arvydo Paukščio šeimos malonės. Tačiau labai vertinga bei labai laukiama būtų ir kiekvieno žmogaus kad ir kukliausia auka, iniciatyva.

Laikas nenumaldomai tirpsta, tačiau viliamasi vasarą per šv. Onos atlaidus kviesti žmones ir į konsekracijos iškilmes. Pasak rajono mero A. Neiberkos, Alvito bažnyčia būsianti viso regiono puošmena, ne tik kaip religinis, bet ir kaip kultūrinis traukos objektas.

Birutė Nėnėnienė
Autorės nuotr.