Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro įspūdžiai iš Jaunimo sielovados forumo 2019

Lapkričio 8 d., jaunimo sielovados lyderiai, vadovai ir pats jaunimėlis sugužėjo į Kauną. Po registracijos visi ėjo į šv. Mišias, kuriose meldė už Lietuvos jaunimą. Šv. Mišių metų Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ visus Lietuvos jaunimo dienų organizatorius išsiuntė į misijas kiekvienam įteikdamas kryžių – misionieriaus ženklą. Po palaiminimo visi keliavo į kontaktų mugę, kurioje įvairios organizacijos kvietė į renginius, siūlė žaisti loteriją ar pasivaišinti saldumynu. Taip pat buvo galimybė nusipirkti artėjančių Lietuvos jaunimo dienų Šiauliuose atributikos!

Renginį pradėjo pagrindinis forumo svečias – popiežiškojo Grigaliaus ir kitų universitetų teologijos docentas, charizmatiškasis dr. Robert Cheaib keldamas klausimą „Ar Bažnyčia girdi jauną žmogų?“. Po pranešimo buvo sužaistas protmūšis svetainėje kahoot.it. Laimėjo 12 staliukas!

Galiausiai – visų lauktas Lietuvos jaunimo dienų pristatymas. Pristatyta LJD programa ir pasiruošimo šioms dienoms pasiūlymai. Prisistatė ir Misijų komanda! O po to netikėtai į salę įbėgo improvizacijų teatro mokykla „Impro241“ ir staiga dalyviai iš rimtų bei susikaupusių pavirto kikenančiais, skanduojančiais bei trykštančiais energija.

Po pietų visi skirstėsi į užsiėmimus „PRIEŠ“, „PER“ ir „PO“. Juose dalyviai gilinosi į komunikacijos su jaunimu subtilybes, projektų rašymo niuansus, suasmenintą sielovadą, kataliko vientisumą, perdegimo problemą ir kitas aktualias temas. Taip nepastebimai atėjo ir vakarienės metas. Ją į stalus padavė Lietuvos jaunimo tarybos nariai – visų vyskupijų jaunimo centrų atstovai.

Pavalgę ir pabendravę vadovai, jaunimo lyderiai bei organizatoriai dieną užbaigė atiduodami garbę Dievui. Adoracijoje šlovino kartu su Lietuvos jaunimo dienų choru, apmąstė Posinodinio apaštališkojo paraginimo „Christus vivit“ mintis, ėjo išpažinties, užtarimo maldos ir klupo priešais Švenčiausiąjį uždegdami žvakelę.

Dievas tepalaimina visus dalyvius, savanorius ir organizatorius. Jam šlovė per amžius!

Nuotraukos VVJC facebook paskyroje

VVJC informacija