Malda už Vilkaviškio vyskupiją Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, atlaiduose

Kiekvienas ruduo Lietuvoje paženklintas nuostabia, Švč. Mergelei Marijai, Gailestingumo Motinai, skirta Iškilme bei savaitę trunkančiais Aušros Vartų atlaidais. Šiemet jie prasidėjo lapkričio 9 ir baigėsi lapkričio 17 dieną. Kaip ir kiekvienais metais, Aušros Vartų atlaiduose kiekvieną dieną meldžiamasi vis už kitą vyskupiją. Lapkričio 13-oji – maldų už Vilkaviškio vyskupiją diena. Šv. Teresės bažnyčioje maldai už vyskupiją susirinko gausi minia maldininkų. Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, jam talkino gražus būrys vyskupijos kunigų: mons. Gintautas Kuliešius, kun. Vidmantas Striokas, kun. Deimantas Brogys, kun. Sigitas Bitkauskas, kun. Rimantas Baltrušaitis, kun. Vytautas Antanas Matusevičius, kun. Vytautas Kajokas, kun. Algirdas Žukauskas, kun. Gintaras Urbštas, kun. Antanas Mickevičius, kan. Valius Zubavičius OP.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila homilijoje keletą kartų ragino griauti sienas, kurias patys pastatome vieni tarp kitų. Ir atrodė, kad sienos griuvo… pirmiausia tarp maldininkų: nuoširdi šypsena, ištiesta pagalbos ranka sunkiau judančiam, gyvas Kristaus ramybės linkėjimas ir viską perskrodžianti Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios choristų giesmė. Tėviškas vyskupijos ganytojo savo avelių pastebėjimas, padėka choristams, esamiems ir buvusiems vyskupijos tikintiesiems, padėka geradariams, neskaičiuojantiems laiko ir pinigų, statant maldos namus vyskupijoje – galiausiai apjungė visus, susirinkusios Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, kojų.

 

Vilma Balandienė