Jonas Paulius II : Demokratijos pamatai

Gegužės 30 – 31 dienomis Varšuvoje, vyskupų konferencijos sekretoriate vyko konferencija „Jonas Paulius II : Demokratijos pamatai“. Ji buvo skirta paminėti visai Lenkijai ypač reikšmingos sukakties – pirmosios popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimystės į Lenkiją 40-jų metinių.

Prieš keturis dešimtmečius vykusi popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimystė buvo ypač svarbi ir daug lėmė Lenkijos Bažnyčiai, kartu visai šaliai. Po jos kilo Solidarumo judėjimas, sudrebinęs tuometinės totalitarinės socializmo sistemos pamatus. Šventasis popiežius Jonas Paulius II nuolat primindavo, jog demokratija teisinėje valstybėje turi tarnauti žmonių gerovei ir būti paremta bei užpildyta vertybėmis. Popiežius matė šių demokratijai reikalingų vertybių šaltinį krikščionybėje.

Konferencijos dalyvius pasveikino Lenkijos seimo pirmininkas Marek Kuchcinski, sveikinimo žodį tarė ir Varšuvos arkivyskupas kard. Kazimierz Nycz.

Pirmąjį pranešimą skaitė ilgametis popiežiaus Jono Pauliaus II sekretorius kard. Stanislaw Dziwisz. Jis savo kalboje apibendrino visą Jono Pauliaus II pontifikatą, jo reikšmę Lenkijai bei visai katalikų Bažnyčiai.

Plenarinėje diskusijoje įžvalgomis apie popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato reikšmę Lietuvai dalijosi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Panašiu būdu diskusijoje dalyvavo ir svečiai iš Ukrainos bei Slovakijos.

Konferencijoje šalia kitų dalykų prisimintas ir Jono Pauliaus pontifikato laiku parengtas ir ratifikuotas Lenkijos konkordatas su Vatikanu. Šį svarbų istorinį reiškinį ir jo kūrimo bei ratifikavimo aplinkybes pristatė tuometinis nuncijus, vėliau Lenkijos Primas arkivyskupas Jozef Kowalczyk.

Konferencijoje dalyvavo ir gausus būrys jaunimo iš šv. Jono Pauliaus II gimnazijos.