Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai

Kun. Arvydas Jakušovas yra atleidžiamas iš Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebono ir Marijampolės Vaiko Tėviškės Namų kapeliono pareigų ir išleidžiamas studijoms į Romą.

Kun. Dainius Gurevičius yra atleidžiamas iš Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebono pareigų ir skiriamas Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonu.

Kun. Vytautas Antanas Matusevičius paliekant visose kitose pareigose yra atleidžiamas iš Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebono pareigų.

Kun. Arvydas Liepa yra atleidžiamas iš Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebono pareigų ir yra skiriamas Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo ir Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijų klebonu.

Kun. Gintautas Romualdas Steponaitis yra atleidžiamas iš Krokialaukio Kristaus Atsimainymo parapijos klebono pareigų ir yra skiriamas Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II parapijos altarista.

Kun. Juozas Klimavičius paliekant visose kitose pareigose yra skiriamas Krokialaukio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonu.

Kun. Valdemaras Smulskis skiriamas Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaru.

Kun. Linas Baltrušaitis paliekant visose kitose pareigose yra skiriamas Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonu.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija