Kalėdų laikotarpio bendrystė Vilkaviškio vyskupijoje

Gruodžio 21 d. kaip ir kasmet, artėjant šv. Kalėdoms, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila savo bendradarbius – kurijos, kitų bažnytinių institucijų, organizacijų vadovus ir darbuotojus pakvietė į adventinį susitikimą. Šios dienos popietę visi drauge šventė Eucharistiją Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinio centro koplyčioje. Eucharistijos liturgijai vadovavo vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, vyskupijos institucijų vadovai kunigai bei Marijampolės miesto parapijose dirbantys kunigai. Vyskupas Eucharistiją aukojo už visus bažnytinėse institucijose dirbančius žmones, dėkojo visiems už kiekvieno indėlį į Bažnyčios gyvumą. Po šventųjų Mišių vyko meninė programa, kurią vedė Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro darbuotojai. Programos metu muzikinius kūrinius susirinkusiems dovanojo Marijampolės Meno mokyklos mokiniai. Po to Ganytojas visus kvietė prie bendro stalo, kur su pakilia nuotaika ir džiaugsmu širdyse buvo dalinami kalėdaičiai, apibendrinami metai, skambėjo palinkėjimai ir sveikinimai.

Gruodžio 24 d. Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose vyko iškilminga tradicinė Kūčių vakarienė.  Joje kartu dalyvavo vyskupas R. Norvila, vyskupo generalvikaras mons. G. Kuliešius ir kurijos kancleris L. Baltrušaitis. Svečiai drauge su visa globos namų bendruomenė rinkosi prie bendro stalo vakarienei ir maldai. Ganytojas tarė sveikinimo žodį, džiaugėsi ilgamete bendryste su globos namų gyventojais ir darbuotojais. Vakaro pabaigoje globos namų vadovė V. Bačkierienė bendruomenės vardu pasveikino globos namuose gyvenantį kun. Vladą Luzgauską gražaus 80 – mečio jubiliejaus proga, dėkojo vyskupui už palaikymą, nuolatinį rūpestį ir buvimą šalia.

Gruodžio 26 d. šv. Kalėdų proga J. E. Vilkaviškio vyskupas, kartu su kurijos atstovais lankėsi Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos namuose. Drauge su namų bendruomene buvo švenčiamos šv. Mišios, o po jų Ganytojas lankė ir laimino ten esančius globos namų gyventojus jų kambariuose, bendravo su jų aplankyti atvykusiais artimaisiais. Vėliau seserys visus sukvietė prie bendro stalo, kur tęsėsi pasidalijimas bendryste ir šv. Kalėdų džiaugsmu.