Katechumenatas arba suaugusių asmenų ruošimas sakramentams Vilkaviškio vyskupijoje

Birželio 5 d. popietę Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre Marijampolėje vyko suaugusiųjų Katechumenato ir ruošimo Sutvirtinimo sakramentui apibendrinimas ir gairių naujiems metams aptarimas.

Vilkaviškio vyskupijoje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. suaugusieji nepriėmę įkrikščioninimo (Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo) sakramentų ir norintys tai padaryti nuo kiekvienų metų spalio mėnesio ruošiami katechumenato centruose vyskupijoje kurie iki šiol buvo įsikūrę prie Alytaus Šv. Kazimiero parapijos, Garliavos Švč. Trejybės parapijos ir Šventosios Šeimos seserų kongregacijos namų Marijampolėje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijai nutarus jog nuo 2019 m. sausio 1 d. santuokos sakramentas teikiamas tik asmenims priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą, taip pat atkreipiant dėmesį, kad kanonų kodeksas nustato kad Krikšto tėvais gali būti tik krikščioniškai gyvenantys Sutvirtinimo sakramentą priėmę asmenys išaugo suaugusiųjų norinčių pasiruošti šiam sakramentui ir jį priimti skaičius.

Apibendrinus duomenis gautus iš katechumenato centrų ir vietų kur suaugusieji buvo ruošiami organizuotose grupėse Sutvirtinimo sakramentui Vilkaviškio vyskupijoje buvo suskaičiuota, kad Sutvirtinimo sakramentui buvo paruošti 150, Atgailos ir Eucharistijos sakramentams 10, o Krikšto sakramentui 2 suaugę asmenys.

Visi suaugusieji norintys ruoštis visiems ar bent vienam iš Įkrikščioninimo sakramentų yra kviečiami kreiptis į savo parapijos kleboną, kuris jus nukreips į Jums geriausiai tinkantį katechumenato centrą.

Sakramentai yra Jėzaus Kristaus įsteigti regimi ženklai, kurie teikiami Bažnyčioje, kad būtume maitinami dvasinėmis malonėmis ir jais stiprintumėmės. Ryžkimės jiems sąmoningai ruoštis ir vertai priimti nes tai Dievo dovanos kiekvienam iš mūsų.

 

Vyskupijos kurijos informacija