Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas

2019 m. vasario 12 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre vyko pirmasis šių metų vyskupijos kunigų susirinkimas. Jis, kaip įprasta, prasidėjo bendra Dievo Tautos Valandų liturgijos malda (Dienine).

Po jos susirinkimą pradėjo ir visus pasveikino Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Jis paminėjo, kad į susirinkusių kunigų gretas įsijungė ir nuo šiol susirinkimuose dalyvaus vyskupijos nuolatiniai diakonai.

Taip pat buvo pristatytas pagrindinis šio susirinkimo svečias – Vilniaus augziliaras vysk. Darius Trijonis. Jis sausio 21-27 dienomis dalyvavo Pasaulio jaunimo dienose Panamoje ir Vilkaviškio vyskupo į šį susirinkimą buvo pakviestas pasidalinti ten patirtais įspūdžiais. Svečias dalijosi nuotraukomis ir pasakojimu apie Panamą, Jaunimo dienose vykusius renginius, bei apie sutiktą jaunimą iš įvairių pasaulio šalių. Taip pat vyskupas Darius akcentavo popiežiaus Pranciškaus išsakytą mintį apie jaunimo pastoracijos svarbą, bei apie tai, kad pasaulio jaunimas yra mūsų dabartis, gebanti ir turinti kurti ateitį jau dabar, šiandienoje.

Kitos Pasaulio jaunimo dienos numatomos 2022 m. Portugalijoje, o šiais metais birželio mėnesį Lietuvoje jaunimo dienas švęsime Šiauliuose.

Po svečio pasakojimo, pažymėto atnaujintu žvilgsniu į jaunimo sielovadą, Vilkaviškio vyskupas aptarė ir pristatė kitus einamus klausimus – informaciją apie suaugusiųjų įkrikščioninimą, pradėjusį veikti naująjį Vilkaviškio vyskupijos interneto puslapį bei kitą susirinkimą, kuris vyks kovo mėnesį.

Vėliau, 12 val. visi susirinko į šv. Mišias Marijampolės bazilikoje. Čia kaip ir kiekvieno mėnesio dvyliktą dieną melstasi į pal. Jurgį Matulaitį.  Po pamaldų susirinkimo dalyviai rinkosi prie bendro pietų stalo ir užbaigė susitikimą brolišku pasidalijimu.