Lietuvos katalikų bažnyčios Kronikos atminimo lentos atidengimas Simne

Simne dar kartą prisiminta 1972 metais čia pradėta leisti Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. Pernai, kovo 20 dieną iškilmingai minėjome LKB kronikos 50 – metį, o šiemet kovo 19 d. ant klebonijos pastato sienos buvo iškilmingai atidengta atminimo lenta. Būtent čia, parapijos klebonijoje, 1972 metais tuo­me­ti­nio Sim­no vi­ka­ro Sigi­to Tamkevičiaus sumanymu ir pastangomis dienos šviesą išvydo pirmasis Kronikos numeris.

Renginys prasidėjo Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje aukotomis šv. Mišiomis už Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjus ir platintojus.  Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, kan. Valius Zubavičius OP ir kan. Vytautas Gustaitis. Šv. Mišių metu giedojo Č. Sasnausko choras.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius savo pamoksle ragino susirinkusiuosius leistis būti globojamiems Dievo: „Mus mylintis Dievas kartais leidžia mums skaudžiai suklupti, kad įsitikintume, jog esame ne kažkokie didvyriai, bet tik silpni ir klystantys žmonės. Dėkokime Dievui, jei suklydę sugebame nuolankiai įvertinti savo elgesį.

Evangelijoje pagal Luką pasakojama, kaip šalia nukryžiuoto Jėzaus vienas plėšikas piktžodžiavo, o kitas nuolankiai pripažino savo kaltę: „Mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs“ (Lk 23, 41). Jėzus šiam nusižeminusiam plėšikui pasakė: „Šiandien su manimi būsi rojuje“. Nuolankumas išgelbėjo daug klydusį žmogų. Pasitikrinkime, ar sugebame teisingai vertinti savo elgesį.

Kovo 19 d. primena kovą už laisvę. Vienoje pusėje buvo galinga okupacinės valdžios jėga su KGB struktūra, prokuratūra ir teismais, kitoje pusėje žmonės, neturėję jokios fizinės jėgos, tik visiškai pasitikėję Dievu. Ir Dievas juo pasitikinčiųjų niekuomet neapleidžia. Per 17 metų plačiai pasaulyje sklido Kronikos skelbiamas tiesos žodis ir Lietuvą artino į laisvės rytą. Šiandien būdami laisvi, leiskimės ir toliau Dievo Apvaizdos globojami.”

Vėliau, po šv. Mišių prie klebonijos vykusioje atminimo lentos atidengimo ir pašventinimo ceremonijoje sveikinimo žodį tarė kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ,  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys,  Alytaus raj. savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas bei Simno parapijos klebonas kun. Raimundas Žukauskas.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika – ilgiausiai leistas, plačiausiai pasklidęs, persekiojamos, bet nepalūžusios Bažnyčios simboliu tapęs pogrindinis žurnalas, prie kurio leidybos taip pat prisidėjo P. Plumpa, kunigas K. J. Ambrasas SJ, seserys vienuolės E. Šuliauskaitė, B. Mališkaitė, B. Briliūtė ir kitos, bendraminčiai ir talkininkai – kanauninkas B. Antanaitis, kunigai J. Kauneckas, J. Lauriūnas SJ, P. Račiūnas MIC, sesuo vienuolė F. N. Sadūnaitė, kunigai A. Svarinskas, J. Zdebskis, K. Žemėnas ir kiti.

Iš viso išleistas 81 „Kronikos“ numeris. Vakaruose jis leistas anglų, italų, ispanų, vokiečių ir kitomis kalbomis.

 

Nuotr. Raimundas Kaminskas