Tėvų katechezės komandos mokymai Vilkaviškio vyskupijoje

Atsiliepdama į katechetų prašymus teikti pasiūlymus, kaip būtų galima išsaugoti sakramentams pasiruošusius vaikus ir jaunuolius aktyviame Bažnyčios gyvenime, Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro komanda subūrė tėvų katechezės komandą ir pradėjo jos mokymus. Nuo tėvų tikėjimo gilumo ir požiūrio į Bažnyčią priklauso, ar jie su savo atžalomis dalyvaus Bažnyčios gyvenime ir tada, kaip pasiruošimo sakramentams metai baigsis. Tėvų katechezės klausimas nėra naujas, tačiau katechetams kyla daug klausimų: kaip dirbti su tėvais, ką jiems dėstyti, kad būtų aktualu, kas svarbiausia ir kt.? Katechetikos centro komandos tikslas buvo pakviesti aktyvius žmones iš parapijų, kurios pasiryžę organizuoti tėvų katechezės ir iki šiol nėra to darę kitais būdais, pvz. „Alfa“ kurso organizavimu. Mokymuose buvo planuojama dėstyti andragogikos, teologijos, katechetikos, retorikos ir kitų svarbių dalykų.

Pagal iš anksto parengtą devynių susitikimų planą tėvų katechezės komandos mokymai prasidėjo rugsėjo 28 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre. Į pirmąjį susitikimą atvyko ir daug metų vaikus bei jaunuolius ruošiantys katechetai, ir niekada to nedarę aktyvūs įvairių parapijų žmonės, ir tie, kuriuos užkabino susitikimų tematika. Pirmųjų mokymų metu Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, andragogė Danutė Voitiuk komandą supažindino su bendravimo subtilybėmis suaugusiųjų grupėje. Lektorė pasiūlė įvairių būdų, kaip efektyviau dirbti su vaikų tėvais. Vilkaviškio Parapinės katechezės ir religinio švietimo centro referentė Lina Mažeikaitė kalbėjo apie tėvų grupės subūrimą, aplinkos sukūrimą, grupės dinamiką ir kt. Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė konkrečiai parodė, kaip turėtų vykti pirmasis užsiėmimas, ir klausytojams padalino metodinę užsiėmimo medžiagą.

Į spalio 26 dienos susitikimą pakviesta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos s. Evelina Lavrinovičiūtė vedė mokymą apie Dievo įvaizdžius, kurie neretai tampa tikra kliūtimi susitikimui su Dievu. Antroje dalyje pateikta metodinė kito susitikimo su tėvais medžiaga ir patarimai, kaip pravesti užsiėmimą. Mokymų dalyvių buvo klausiama, kaip jiems sekėsi pravesti įžanginį susitikimą parapijos tėvams. Katechetai, kurie tėvų katechezė jau pradėjo, atkreipė dėmesį, kad grupės nuotaikos pozityvios, gal tėvai kiek nedrąsūs, bet geranoriški.

Lapkričio 26 dienos mokymai turėjo keletą tikslų: vienas, pasidalinti, kaip praėjo antrasis tėvų katechezės susitikimas: antras, parengti komandą trečiajam susitikimui su tėvais (Pažintis su Šventuoju Raštu); trečias, pasiūlyti idėją, kaip suorganizuoti Adventinį vakaras vaikams ir jų tėveliams.

Tikime, kad sausio 4 dieną tėvų katechezės komanda iš savo parapijų atveš daug gražių pasakojimų apie įgyvendintas idėjas ir stiprėjančias bei susidraugaujančias tėvelių grupes. O Katechetikos centro komanda bus paruošusi metodinę medžiagą kitiems susitikimams su tėvais, surinkę puokštę naujų idėjų ir pakvietę krikščioniško dvasingumo specialistą.

 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė