Šakių dekanato tikybos pamokas lankančių mokinių ir tikybos mokytojų metodinė diena

Šakių dekanate jau tapo tradicija gegužės mėnesį rengti tikybos pamokas lankančių mokinių ir tikybos mokytojų metodinę dieną, kuri kiekvienais metais vyksta vis kitoje dekanato parapijoje. Šios dienos metu susirinkusieji kartu meldžiasi ir lankydami įžymias parapijos vietoves klausosi pristatytų apie tai vietai svarbius žmones ar įvykius.

2019 m. gegužės 9 d. metodinė diena „Ekumeninis bendradarbiavimas su Šakių evangelikų liuteronų bažnyčia“ vyko Šakių parapijoje. Renginys prasidėjo Šakių evangelikų liuteronų bažnyčios šventoriuje. Mokinius ir mokytojus iš 11 Šakių dekanato mokyklų pasitiko liuteronų kunigas Juozas Mišeikis, kuris trumpai supažindinęs su šventoriaus simbolika, pakvietė į bažnyčios vidų. Bažnyčios šventorius, ne atsitiktinai, turi tokį netradicinį išplanavimą. Iš paukščio skrydžio tai būtų tarsi medis, kur bažnyčia yra kamienas, o takeliai šakos. Bažnyčia į mūsų visų širdis tiesa savo šakas. Evangelikų liuteronų kunigas pristatė kas yra liuteronybė, koki buvo pirmieji jos žingsniai bei istorija Lietuvoje ir Šakių parapijoje. Susitikimą vainikavo bendra malda, kurią pravedė kunigas Juozas Mišeikis ir Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Vytautas Antanas Matusevičius. Pasisvečiavę evangelikų liuteronų bažnyčioje, mokiniai ir mokytojai iškeliavo į Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčią, kurioje nuoširdžiai visus sutiko klebonas Vytautas Antanas Matusevičius. Kunigas pristatė ir paaiškino svarbiausios bažnyčios vietos – tabernakulio reikšmę bei svarbą katalikų bažnyčioje, visus pakvietė bet kada užeiti į bažnyčią ir pabūti tyloje, pasimelsti. Visi susirinkusieji, kartu su klebonu, kaip broliai ir seserys, susikibę už rankų, meldėmės „Tėve mūsų“ maldą, giedojome giesmę „Tu Karalius“. Vėliau renginio dalyviai aplankė Šakių dekanato muziejų, kuriame susipažino su Šakių dekanato bažnyčių istorija. Linksmoji renginio dalis – žaidimai su Šv. Vincento Pauliečio Gailestingumo seserų kongregacijos vienuolėmis Rubelinda ir Rosarija.

Mokiniai ir mokytojai džiaugėsi, jog ši metodinė diena pratutino jų akiratį, suteikė galimybę susipažinti su kita konfesija, pabūti kartu, turiningai ir smagiai praleisti laiką.

Šakių dekanato tikybos mokytojų metodinio centro vadovė Irmanta Bakienė