LTJPT posėdis Telšiuose vasario 26-27 d.

Vasario 26–27 dienomis Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras dalyvavo Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos posėdyje Telšiuose.

Posėdyje aptarti svarbiausi 2019 metų klausimai – Lietuvos jaunimo dienos,kurios numatomos jau šį birželį, taip pat Jaunimo sielovados forumas, kuris planuojamas ateinantį rudenį.

Daugiau įspūdžių – vvjc.lt

Taip pat VVJC facebook