Kunigai

KUNIGAI, TARNAUJANTYS PARAPIJOSE

Aleksoto dekanasVyskupijos Caritas direktoriusVilkaviškio vyskupijos Tribunolo įgaliotinis
Eil. nr. Kunigo vardas ir pavardė Gimęs * Pašventintas kunigu Pareigos
1. Kun. Arnas Abraitis 1968 02 21 * 1995 12 17 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos vikaras
2. Kun. Jonas Alesius 1946 07 22 * 1977 05 22 Kapčiamiesčio parapijos klebonas
3. Kan. Jonas Baliūnas 1960 06 18 * 1987 05 31 Prienų parapijos klebonas
Naujoji Ūta
Prienų dekanas
4. Kun. teol. lic. Rimantas Baltrušaitis 1970 09 03 * 1995 12 17 Aukštosios Panemunės parapijos klebonas
Aleksoto vicedekanas
5. Kun. teol. lic. psich. mgr. Rytis Baltrušaitis 1977 09 20 * 2001 09 22 Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonas
Nuolatinių diakonų ruošimo centro pastoracinės praktikos vadovas
6. Kun. Deividas Baumila 1987 09 30 * 2013 06 23 Vilkaviškio katedros vikaras
7. Kun. Kęstutis Bekasovas 1955 04 03 * 1978 05 28 Garliavos parapijos altarista-vikaras
8. Kun. teol. lic. Sigitas Bitkauskas 1964 01 26 * 1993 04 18 Seirijų parapijos klebonas
Krikštonys
Policijos kapelionas
Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas
9. Kan. dek. Deimantas Brogys 1960 02 09 * 1986 06 01 Šunskų parapijos klebonas
Marijampolės dekanas
10. Kun. Romas Budrevičius 1978 11 03 * 2007 06 29 Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaras
11. Kun. Arnas Budrius 1985 10 31 * 2014 01 26 Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaras
12. Kun. Gediminas Bulevičius 1957 02 15 * 1983 05 29 Pilviškių parapijos klebonas
Vilkaviškio vicedekanas
13. Kun. teol. lic. Žydrūnas Burnys 1976 08 06 * 2000 08 06 Veisiejų parapijos klebonas
14. Kun. teol. lic. Jonas Cikana 1974 08 07 * 2002 05 05 Liškiavos parapijos klebonas
Gerdašiai
15. Kun. Gintautas Černauskas 1970 10 09 * 1996 12 15 Būdviečio parapijos klebonas
Mindaugai
16. Kun. teol. dr. Miroslav Dovda 1968 12 20 * 2001 06 17 Miroslavo parapijos klebonas
17. Kan. emer. Gvidonas Dovidaitis 1935 02 05 * 1964 03 25 Lazdijų parapijos altaristas
18. Kun. Alvydas Dvareckas 1967 04 13 * 1993 05 30 Bartninkų parapijos klebonas
Alksninė
19. Kun. teol. lic. Vitas Eidukaitis 1959 02 05 * 1990 05 27 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos altaristas
20. Kun. Juozas Fakėjavas 1976 03 24 * 2001 12 08 Zapyškio parapijos klebonas
Ežerėlis
21. Kun. teol. lic. Remigijus Gaidys 1965 07 18 * 1991 02 24 Šilavoto parapijos klebonas
Plutiškės
Marijampolės apskrities policijos kapelionas
22. Kun. teol. lic. Virginijus Gražulevičius 1975 02 08 * 1999 03 21 Rokų parapijos klebonas
Margininkai
23. Kun. Dainius Gurevičius 1976 10 02 * 2003 05 31 Gelgaudiškio parapijos klebonas
24. Prel. kan. Vytautas Gustaitis 1954 04 01 * 1981 05 31 Vilkaviškio katedros klebonas
Vilkaviškio dekanas
25. Kun. Vytautas Juozas Insoda 1954 03 23 * 1980 06 01 Lukšių parapijos klebonas
Sutkai
26. Mons. Leonas Jakimavičius 1961 03 17 * 1991 12 08 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas
Rumbonys
27. Kun. egz. lic. Arvydas Jakušovas 1975 09 10 * 2001 06 17 Keturvalakių Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas
Marijampolės vaiko tėviškės namų kapelionas
28. Kun. teol. lic. Renaldas Janušauskas 1976 12 02 * 2001 03 19 Kazlų Rūdos parapijos klebonas
29. Kan. Donatas Jasulaitis 1958 06 09 * 1983 05 29 Kudirkos Naumiesčio parapijos klebonas
Žvirgždaičiai
Šakių dekanas
Vyskupijos ekonomas
Vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro rektorius
30. G. kan. bažn. t. lic. Egidijus Juravičius 1973 05 08 * 2000 03 19 Šventežerio parapijos klebonas
Vyskupijos bažnytinio teismo oficiolas
31. Kun. Vytautas Kajokas 1971 07 05 * 1995 06 04 Alvito parapijos klebonas
32. Kun. Juozas Kaminskas 1955 08 18 * 1990 05 27 Kazlų Rūdos parapijos altaristas
33. Kun. moral. teol. dr. Algirdas Petras Kanapka 1960 04 10 * 1993 05 30 Skardupių parapijos klebonas
34. Kun. Juozas Klimavičius 1958 04 08 * 1985 04 14 Krosnos parapijos klebonas
35. Kun. Ričardas Kmitas 1972 10 24 * 1996 12 15 Lekėčių parapijos klebonas
Kretkampis
Žemoji Panemunė
36. Kun. Petras Kražauskas 1942 06 29 * 1974 04 09 Aukštosios Panemunės parapijos altaristas
Kauno Panemunės senelių namų kapelionas
37. Kun. Francas Kuklys (Gardino vyskupija) 1970 04 02 * 2001 05 19 Ilguvos parapijos klebonas
Paežerėliai
38. Kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys 1975 07 21 * 2000 03 19 Liudvinavo parapijos klebonas
Vilkaviškio vyskupijos Tribunolo įgaliotinis
Vyskupijos Šeimos centro kuratorius
Pasišventusių našlių asociacijos kapelionas
39. Kun. teol. lic. Audrius Kurapka 1974 02 19 * 2000 03 19 Pajevonio parapijos klebonas
Lankeliškiai
40. Kun. teol. lic. Vaidotas Labašauskas 1968 03 19 * 1997 12 07 Kybartų parapijos klebonas
Kybartų pataisos namų kapelionas
Marijampolės pataisos namų kapelionas
Vyskupijos sielovados moderatorius
41. Kun. Arvydas Liepa 1965 05 03 * 1991 08 22 Sasnavos parapijos klebonas
42. Kun. Arminas Lukoševičius 1984 09 05 * 2010 06 29 Tabariškių parapijos klebonas
Aleksandro Stulginskio universiteto kapelionas
43. Kun. Remigijus Maceina 1970 08 21 * 1995 06 04 Igliaukos parapijos klebonas
Gudeliai
Marijampolės apskrities ligoninės kapelionas
44. Kun. Valdemaras Mačys 1988 02 23 * 2018 06 29 Šakių parapijos vikaras
45. Kun. Jonas Malinauskas MIC 1928 11 30 * 1974 04 09 Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos altaristas
46. Kun. Gediminas Marcinkevičius 1967 09 02 * 1997 12 14 Virbalio parapijos klebonas
Žalioji
47. Kun. Paulius Marčiulionis 1972 05 13 * 1995 12 17 Leipalingio parapijos klebonas
48. Kun. Mindaugas Martinaitis 1978 10 04 * 2004 06 29 Alksnėnų parapijos klebonas
Didvyžiai
Marijampolės Marijonų gimnazijos kapelionas
49. Kun. Vytautas Antanas Matusevičius 1965 04 01 * 1992 05 31 Šakių parapijos klebonas
Plokščiai
Šakių vicedekanas
Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas
50. Kun. Vytautas Mazirskas 1979 09 16 * 2004 06 29 Griškabūdžio parapijos klebonas
Barzdai
Vyskupijos Jaunimo centro vadovas
51. Kun. Antanas Mickevičius 1963 04 04 * 1991 04 07 Šlienavos parapijos klebonas
Vilkaviškio vyskupijos Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės
sąjūdžio pirmininkas
52. Kun. Eugenijus Naujalis 1964 02 03 * 1991 04 07 Šeštokų parapijos klebonas
53. Kun. Alfredas Nėnius 1964 04 24 * 1988 05 29 Rudaminos parapijos klebonas
54. Kun. Bronius Klemensas Paltanavičius MIC 1948 04 24 * 1980 06 01 Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos vikaras
55. Prel. kan. Juozas Pečiukonis 1950 04 23 * 1978 05 28 Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristas
56. Kun. Rimas Pilypaitis 1976 09 25 * 2004 06 29 Pakuonio parapijos klebonas
57. Kun. Jonas Povilaitis 1957 06 15 * 1999 03 21 Liškiavos parapijos altaristas
58. Kan. Vytautas Prajara 1961 07 08 * 1987 05 31 Metelių parapijos klebonas
Kryžių diecezinės šventovės rektorius
Lazdijų dekanas
59. Kun. Stasys Puidokas MIC 1948 03 27 * 1978 05 28 Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos vikaras
60. Kun. Donatas Rolskis 1979 11 23 * 2005 05 08 Slavikų parapijos klebonas
61. Kun. Marius Rudzinskas 1980 06 22 * 2006 02 12 Marijampolės šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas
62. Kan. emer. muz. mgr. Gracijus Sakalauskas 1955 08 09 * 1979 05 27 Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristas
63. Kun. Vytautas Sakavičius 1965 04 30 * 1993 05 30 Kučiūnų parapijos klebonas
64. Kun. bažn. muz. mgr. teol. dr. Vilius Sikorskas 1970 04 11 * 2001 12 08 Išlaužo parapijos klebonas
Kauno sakralinės muzikos direktorius
65. Kun. Valdas Simanaitis 1970 11 06 * 2001 06 17 Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebonas
Alytaus pataisos namų kapelionas
66. Kun. Rimantas Simanavičius 1968 03 27 * 2005 05 08 Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaras
Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos kapelionas
67. Kun. Arūnas Simonavičius 1976 11 18 * 2001 06 17 Skriaudžių parapijos klebonas
Ąžuolų Būda
68. G. kan. prof. teol. dr. Rimas Skinkaitis 1969 09 29 * 1995 07 09 Vilkaviškio katedros rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas
69. Kun. Kazimieras Skučas 1934 04 10 * 1965 04 14 Pažėrų parapijos klebonas
70. Kun. Mindaugas Smetonis 1969 09 04 * 2007 07 29 Sangrūdos parapijos klebonas
Liubavas
71. Kun. Kęstutis Sprangauskas 1974 02 05 * 1998 02 08 Gražiškių parapijos klebonas
Vištytis
72. Kun. Vaclovas Stakėnas 1934 05 24 * 1970 05 23 Kybartų parapijos altaristas
73. Kun. Kęstutis Stankevičius 1959 06 08 * 2001 06 17 Garliavos parapijos altaristas-vikaras
74. Kun. Zenonas Stepanauskas 1961 08 09 * 1988 05 29 Kaimelio parapijos klebonas
Sudargas
75. Kun. Gintautas Romualdas Steponaitis 1947 07 25 * 1975 04 27 Krokialaukio parapijos klebonas
76. Kun. Aurimas Stiklakis 1984 10 18 * 2009 06 29 Aleksoto parapijos vikaras
77. Kun. teol. lic. edukol. mgr. Vidmantas Striokas 1962 01 22 * 1993 05 30 Višakio Rūdos parapijos klebonas
Bagotoji
Nemirai
Marijampolės krašto skautų dvasios vadas
78. Kun. teol. dr. Andrius Šidlauskas MIC 1974 01 24 * 2004 06 05 Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos klebonas
Patašinė
79. Kun. Antanas Urbanavičius 1947 02 18 * 1973 04 17 Plokščių parapijos altaristas
80. Kun. teol. lic. Gintaras Urbštas 1973 08 15 * 1997 08 15

Garliavos parapijos klebonas
Aleksoto dekanas
Vyskupijos Caritas direktorius
Vilkaviškio vyskupijos Tribunolo įgaliotinis

81. G. kan. Arūnas Užupis 1961 01 30 * 1995 12 17 Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos klebonas
Ūdrija
Alytaus dekanas
Alytaus apskrities ligoninės kapelionas
82. Mons. jubil. Juozas Užupis 1929 01 23 * 1952 09 21 Prienų parapijos altaristas
83. Kan. emer. Vytautas Vaičiūnas 1930 03 09 * 1988 09 20 Šlienavos parapijos altaristas
84. Kun. Virginijus Vaitkus 1962 05 24 * 1990 09 07 Gižų parapijos klebonas
85. Kun. Andrius Vaitkūnas 1982 05 26 * 2007 06 29 Paluobių Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas
Braziūkai
86. Kun. Tadeus Vallian 1957 10 28 * 1985 04 14 Lazdijų parapijos altaristas
Šlavantai
87. Kun. Darius Vasiliauskas 1971 01 04 * 1995 12 17 Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas
Daukšiai
Patilčiai
88. Kun. Artūras Vaškevičius 2006 06 29 * 2017 05 30 Sintautų parapijos klebonas
89. Kun. Rimantas Venslova 1971 01 31 * 1995 12 17 Kalvarijos parapijos vikaras
90. Kun. filos. lic. Remigijus Veprauskas 1965 04 07 * 1994 05 29 Balbieriškio parapijos klebonas
91. Kun. Romualdas Vitkovskis 1977 01 09 * 2005 05 08 Kudirkos Naumiesčio parapijos vikaras
92. Kun. Vitalij Volodkovič 1983 04 25 * 2012 06 29 Prienų parapijos vikaras
93. G. kan. Kęstutis Vosylius 1964 12 14 * 1991 04 07 Veiverių parapijos klebonas
94. Kan. Valius Zubavičius OP 1959 04 09 * 1987 09 08 Aleksoto parapijos klebonas
Kapitulos pirmininkas
95. Kan. prof. teol. dr. Kęstutis Žemaitis 1960 09 10 * 1989 05 28 Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas
Marijampolės kolegijos kapelionas
96. Kun. teol. lic. Algirdas Žukauskas 1967 04 15 * 1993 05 30 Kalvarijos parapijos klebonas
Akmenynai
Marijampolės vicedekanas
97. G. kan. Raimundas Žukauskas 1959 09 17 * 1985 04 14 Simno parapijos klebonas
Santaika
Alytaus vicedekanas
98. Kun. teol. lic. Nerijus Žvirblys 1978 04 07 * 2002 05 05 Lazdijų parapijos klebonas
Lazdijų vicedekanas
Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos kapelionas

KUNIGAI, NEPRISKIRTI ATSKIROMS PARAPIJOMS

Eil. nr. Kunigo vardas ir pavardė Gimęs * Pašventintas kunigu Pareigos
1. Kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis 1983 09 24 * 2008 06 29 Kurijos kancleris
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas bei
parapijinės katechezės, tikybos mokymo
ir religinio švietimo koordinatorius
2. Kun. teol. lic. Jordanas Kazlauskas 1965 06 13 * 1995 06 04  
3. Mons. teol. lic. Gintautas Kuliešius 1970 11 21 * 1995 12 17 Vyskupo generalvikaras
4. Kun. Albinas Paltanavičius 1955 04 26 * 1982 06 06  
5. Kun. Ignas Plioraitis 1932 12 06 * 1960 04 13 Gyvena Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
6. G. kan. literatūrolog. mgr.
Valerijus Rudzinskas
1960 03 21 * 1985 04 14 Pilnų namų bendruomenės įkūrėjas
7. Kun. Valdemaras Smulskis 1984 06 22 * 2011 06 19

KUNIGAI UŽ VYSKUPIJOS RIBŲ

Eil. nr. Kunigo vardas, pavardė, datos Gimęs * Pašventintas kunigu Pareigos, adresas
1. Kun. Remigijus Butkevičius 1975 05 26 * 2000 03 19

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas.

Šilo g. 5a  LT-10322 Vilnius
Tel. (5) 210 35 11
El. p. Remigijus.Butkevicius@mil.lt

2. Kun. Jan Gaveckij 1962 03 28 * 1990 05 27 Baltarusijoje nuo 1991 m.
Ivjos šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapijos klebonas
Ivjos dekanato dekanas.ul. Karla Marksa 51
231330 Ivja
Grodnenskaja obl.
Belarus (Baltarusija)
Tel. +375-1595-22179
3. Kun. missiolog. dr. Virginijus Grigutis 1974 05 08 * 1999 03 21 Vokietijoje nuo 2014 m.
Vasario 16-osios lietuvių gimnazijos kapelionas.Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim-Hüttenfeld, Deutschland
Tel. +4915752544477
El. p. virginijus.grigutis@litauischesgymnasium.de
El. p. vgrigutis@gmail.com
4. Kun. Jaunius Kelpšas 1960 10 13 * 1994 05 29 JAV nuo 2000 m.
Čikagos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos administratorius.Nativity of the Blessed Virgin Mary
6812 S. Washtenaw Ave
Chicago, IL 60629
USA (JAV)
Tel. +1-773-776-4600
El. p. jauniusk@yahoo.com
5. Kun. teol. lic. Gediminas Keršys 1984 03 01 * 2008 06 29 Dirba lietuvių sielovadoje Čikagoje, JAV nuo 2012 m.

Nativity of the Blessed Virgin Mary
6812 S. Washtenaw Ave
Chicago, IL 60629
USA (JAV)
Tel. +1-773-776-4600