Kunigai

KUNIGAI, TARNAUJANTYS PARAPIJOSE

Eil. nr. Kunigo vardas ir pavardė Gimęs * Pašventintas kunigu Pareigos
1. Kun. Arnas Abraitis 1968 02 21 * 1995 12 17 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos vikaras
2. Kun. Jonas Alesius 1946 07 22 * 1977 05 22 Kapčiamiesčio parapijos klebonas
3. Kun. Giedrius Bakūnas MIC 1973 02 09 * 2018 06 29 Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos klebonas
Patašinė
4. Kan. Jonas Baliūnas 1960 06 18 * 1987 05 31 Metelių parapijos klebonas
Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės, (Kryžių) diecezinės šventovės rektorius
Lazdijų vicedekanas
5. Kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis 1983 09 24 * 2008 06 29

Sasnavos parapijos klebonas
Kurijos kancleris
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas
Parapijinės katechezės, tikybos mokymo ir religinio švietimo centro koordinatorius

6. Kun. teol. lic. Rimantas Baltrušaitis 1970 09 03 * 1995 12 17

Aukštosios Panemunės parapijos klebonas
Aleksoto vicedekanas
Kauno Panemunės senelių namų kapelionas

7. Kun. teol. lic. psich. mgr. Rytis Baltrušaitis 1977 09 20 * 2001 09 22 Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonas
Nuolatinių diakonų ruošimo centro pastoracinės praktikos vadovas
8. Kun. Deividas Baumila 1987 09 30 * 2013 06 23 Vilkaviškio katedros vikaras
9. Kun. Kęstutis Bekasovas 1955 04 03 * 1978 05 28 Garliavos parapijos altarista-vikaras
10. Kan. dek. Deimantas Brogys 1960 02 09 * 1986 06 01 Šunskų parapijos klebonas 
Marijampolės dekanas
11. Kun. Romas Budrevičius 1978 11 03 * 2007 06 29 Alytaus Šv. Kazimiero parapijos vikaras
12. Kun. Arnas Budrius 1985 10 31 * 2014 01 26 Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaras
13. Kun. Gediminas Bulevičius 1957 02 15 * 1983 05 29 Pilviškių parapijos klebonas
Vilkaviškio vicedekanas
14. Kun. teol. lic. Žydrūnas Burnys 1976 08 06 * 2000 08 06 Veisiejų parapijos klebonas
15. Kun. teol. lic. Jonas Cikana 1974 08 07 * 2002 05 05 Kybartų parapijos klebonas
Kybartų pataisos namų kapelionas
16. Kun. Gintautas Černauskas 1970 10 09 * 1996 12 15 Būdviečio parapijos klebonas
Mindaugai
17. Kun. teol. dr. Miroslav Dovda 1968 12 20 * 2001 06 17 Miroslavo parapijos klebonas
Santaika
Vilkaviškio vyskupijos tribunolo viceoficiolas
18. Kan. emer. Gvidonas Dovidaitis 1935 02 05 * 1964 03 25 Lazdijų parapijos altaristas
19. Kun. Alvydas Dvareckas 1967 04 13 * 1993 05 30 Bartninkų parapijos klebonas
Alksninė
20. Kun. teol. lic. Vitas Eidukaitis 1959 02 05 * 1990 05 27 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos altaristas
21. Kun. Juozas Fakėjavas 1976 03 24 * 2001 12 08 Zapyškio parapijos klebonas
Ežerėlis
22. Kun. teol. lic. Remigijus Gaidys 1965 07 18 * 1991 02 24 Šilavoto parapijos klebonas
Plutiškės
Marijampolės apskrities policijos kapelionas
23. Kun. teol. lic. Virginijus Gražulevičius 1975 02 08 * 1999 03 21  Vilkaviškio katedros administratorius
Vilkaviškio dekanas
24. Kun. Dainius Gurevičius 1976 10 02 * 2003 05 31 Keturvalakių parapijos klebonas
25. Prel. kan. Vytautas Gustaitis 1954 04 01 * 1981 05 31 Vilkaviškio katedros altarista
26. Kun. Vytautas Juozas Insoda 1954 03 23 * 1980 06 01 Rokų parapijos klebonas
Margininkai
27. Mons. Leonas Jakimavičius 1961 03 17 * 1991 12 08 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos altarista
Rumbonių Švč. Trejybės parapijos klebonas
28. Kun. teol. lic. Renaldas Janušauskas 1976 12 02 * 2001 03 19  Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas
29. Kan. Donatas Jasulaitis 1958 06 09 * 1983 05 29 Kudirkos Naumiesčio parapijos klebonas
Žvirgždaičiai
Šakių dekanas
Vyskupijos ekonomas
Vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro rektorius
30. G. kan. bažn. t. lic. Egidijus Juravičius 1973 05 08 * 2000 03 19 Šventežerio parapijos klebonas
Vyskupijos bažnytinio teismo oficiolas
31. Kun. Vytautas Kajokas 1971 07 05 * 1995 06 04 Alvito parapijos klebonas
32. Kun. Juozas Kaminskas 1955 08 18 * 1990 05 27 Kazlų Rūdos parapijos altaristas
33. Kun. Tautvydas Kapcevičius 1989 03 15* 2020 06 29 Šakių parapijos vikaras
34. Kun. Juozas Klimavičius 1958 04 08 * 1985 04 14 Krokialaukio parapijos klebonas
35. Kun. Ričardas Kmitas 1972 10 24 * 1996 12 15 Lekėčių parapijos klebonas
Kretkampis
Žemoji Panemunė
36. Kun. Petras Kražauskas 1942 06 29 * 1974 04 09 Aukštosios Panemunės parapijos altaristas
37. Kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys 1975 07 21 * 2000 03 19 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas
Vilkaviškio vyskupijos Tribunolo įgaliotinis
Vyskupijos Šeimos centro kuratorius
Pasišventusių našlių asociacijos kapelionas
„Tikėjimo ir šviesos“ Marijampolės bendruomenės kapelionas
38. Kun. teol. lic. Audrius Kurapka 1974 02 19 * 2000 03 19 Pajevonio parapijos klebonas
Lankeliškiai
39. Kun. teol. lic. Vaidotas Labašauskas 1968 03 19 * 1997 12 07 Prienų parapijos klebonas
Naujoji Ūta
Prienų dekanas
Marijampolės pataisos namų kapelionas
Vyskupijos sielovados moderatorius
40. Kun. Arvydas Liepa 1965 05 03 * 1991 08 22 Gelgaudiškio parapijos klebonas
Plokščiai
41. Kun. Arminas Lukoševičius 1984 09 05 * 2010 06 29 Tabariškių parapijos klebonas
Aleksandro Stulginskio universiteto kapelionas
42. Kun. Remigijus Maceina 1970 08 21 * 1995 06 04 Igliaukos parapijos klebonas
Gudeliai
Marijampolės apskrities ligoninės kapelionas
43. Kun. Valdemaras Mačys 1988 02 23 * 2018 06 29 Prienų parapijos vikaras
44. Kun. Gediminas Marcinkevičius 1967 09 02 * 1997 12 14 Virbalio parapijos klebonas
Žalioji
45. Kun. Paulius Marčiulionis 1972 05 13 * 1995 12 17

Leipalingio parapijos klebonas
Gerdašiai

46. Kun. Mindaugas Martinaitis 1978 10 04 * 2004 06 29 Alksnėnų parapijos klebonas
Didvyžiai
Marijampolės Marijonų gimnazijos kapelionas
47. Kun. Vytautas Antanas Matusevičius 1965 04 01 * 1992 05 31

Šakių parapijos klebonas
Slavikai
Šakių vicedekanas
Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas

48. Kun. Vytautas Mazirskas 1979 09 16 * 2004 06 29 Griškabūdžio parapijos klebonas
Barzdai
Vyskupijos Jaunimo centro vadovas
49. Kun. Antanas Mickevičius 1963 04 04 * 1991 04 07 Šlienavos parapijos klebonas
Vilkaviškio vyskupijos Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės
sąjūdžio pirmininkas
50. Kun. Eugenijus Naujalis 1964 02 03 * 1991 04 07 Lukšių parapijos klebonas
Sutkai
51. Kun. Alfredas Nėnius 1964 04 24 * 1988 05 29 Rudaminos parapijos klebonas
52. Kun. Bronius Klemensas Paltanavičius MIC 1948 04 24 * 1980 06 01 Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos vikaras
53. Prel. kan. Juozas Pečiukonis 1950 04 23 * 1978 05 28 Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristas
54. Kun. Rimas Pilypaitis 1976 09 25 * 2004 06 29 Pakuonio parapijos klebonas
55. Kun. Jonas Povilaitis 1957 06 15 * 1999 03 21 Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaras
56. Kan. Vytautas Prajara 1961 07 08 * 1987 05 31 Seirijų parapijos klebonas
Krikštonys
57. Kun. Stasys Puidokas MIC 1948 03 27 * 1978 05 28

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos vikaras

58. Kun. Marius Rudzinskas 1980 06 22 * 2006 02 12 Marijampolės šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas
59. Kan. emer. muz. mgr. Gracijus Sakalauskas 1955 08 09 * 1979 05 27 Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristas
60. Kun. Vytautas Sakavičius 1965 04 30 * 1993 05 30 Kučiūnų parapijos klebonas
61. Kun. bažn. muz. mgr. teol. dr. Vilius Sikorskas 1970 04 11 * 2001 12 08 Išlaužo parapijos klebonas
Kauno sakralinės muzikos direktorius
62. Kun. Valdas Simanaitis 1970 11 06 * 2001 06 17 Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebonas
Alytaus pataisos namų kapelionas
63. Kun. Rimantas Simanavičius 1968 03 27 * 2005 05 08 Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaras
Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos kapelionas
64. Kun. Arūnas Simonavičius 1976 11 18 * 2001 06 17 Skriaudžių parapijos klebonas
Ąžuolų Būda
65. G. kan. prof. teol. dr. Rimas Skinkaitis 1969 09 29 * 1995 07 09 Aleksoto parapijos rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas
66. Kun. Kazimieras Skučas 1934 04 10 * 1965 04 14 Veiverių Šv. Liudviko parapijos altarista
67. Kun. Mindaugas Smetonis 1969 09 04 * 2007 07 29

Sangrūdos parapijos klebonas
Liubavas
Skardupiai

68. Kun. Valdemaras Smulskis 1984 06 22 * 2011 06 19

Šeštokų parapijos klebonas
Krosna

69. Kun. Kęstutis Sprangauskas 1974 02 05 * 1998 02 08 Gražiškių parapijos klebonas
Vištytis
70. Kun. Vaclovas Stakėnas 1934 05 24 * 1970 05 23 Kybartų parapijos altaristas
71. Kun. Kęstutis Stankevičius 1959 06 08 * 2001 06 17 Garliavos parapijos altaristas-vikaras
72. Kun. Zenonas Stepanauskas 1961 08 09 * 1988 05 29 Kaimelio parapijos klebonas
Sudargas
73. Kun. Gintautas Romualdas Steponaitis 1947 07 25 * 1975 04 27 Marijampolės šv. Jono Pauliaus II parapijos altarista
74. Kun. teol. lic. edukol. mgr. Vidmantas Striokas 1962 01 22 * 1993 05 30 Liškiavos parapijos klebonas
Marijampolės krašto skautų dvasios vadas
75. Kun. teol. lic. Gintaras Urbštas 1973 08 15 * 1997 08 15 Garliavos parapijos klebonas
Aleksoto dekanas
Vyskupijos Caritas direktorius
Vilkaviškio vyskupijos Tribunolo įgaliotinis
76. G. kan. Arūnas Užupis 1961 01 30 * 1995 12 17 Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos klebonas
Ūdrija
Alytaus dekanas
Alytaus apskrities ligoninės kapelionas
77. Kun. Virginijus Vaitkus 1962 05 24 * 1990 09 07 Gižų parapijos klebonas
78. Kun. Andrius Vaitkūnas 1982 05 26 * 2007 06 29 Paluobių Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas
Braziūkai
79. Kun. Tadeus Vallian 1957 10 28 * 1985 04 14 Lazdijų parapijos altaristas
Šlavantai
80. Kun. Darius Vasiliauskas 1971 01 04 * 1995 12 17 Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas
Daukšiai
Patilčiai
81. Kun. Artūras Vaškevičius 1979 12 23 * 2006 06 29 Sintautų parapijos klebonas
82. Kun. Rimantas Venslova 1971 01 31 * 1995 12 17

Liudvinavo Šv. Liudviko parapijos klebonas
Akmenynai 

83. Kun. filos. lic. Remigijus Veprauskas 1965 04 07 * 1994 05 29 Balbieriškio parapijos klebonas
84. Kun. Romualdas Vitkovskis 1977 01 09 * 2005 05 08 Kudirkos Naumiesčio parapijos vikaras
85. Kun. Vitalij Volodkovič 1983 04 25 * 2012 06 29 Višakio Rūdos parapijos klebonas
Bagotoji
Nemirai
86. G. kan. Kęstutis Vosylius 1964 12 14 * 1991 04 07

Veiverių parapijos klebonas
Pažėrai

87. Kan. Valius Zubavičius OP 1959 04 09 * 1987 09 08 Aleksoto parapijos klebonas
Kapitulos pirmininkas
88. Kan. prof. teol. dr. Kęstutis Žemaitis 1960 09 10 * 1989 05 28 Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas
Marijampolės kolegijos kapelionas
89. Kun. teol. lic. Algirdas Žukauskas 1967 04 15 * 1993 05 30 Kalvarijos parapijos klebonas
Marijampolės vicedekanas
90. G. kan. Raimundas Žukauskas 1959 09 17 * 1985 04 14 Simno parapijos klebonas
Alytaus vicedekanas
91. Kun. teol. lic. Nerijus Žvirblys 1978 04 07 * 2002 05 05 Lazdijų parapijos klebonas
Lazdijų dekanas
Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos kapelionas

KUNIGAI, NEPRISKIRTI ATSKIROMS PARAPIJOMS

</tbody>
Eil. nr. Kunigo vardas ir pavardė Gimęs * Pašventintas kunigu Pareigos
1. Kun. teol. lic. Jordanas Kazlauskas 1965 06 13 * 1995 06 04  
2. Mons. teol. lic. Gintautas Kuliešius 1970 11 21 * 1995 12 17 Vyskupo generalvikaras
3. Kun. Albinas Paltanavičius 1955 04 26 * 1982 06 06  
4. Kun. Ignas Plioraitis 1932 12 06 * 1960 04 13 Gyvena Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
5. G. kan. literatūrolog. mgr. Valerijus Rudzinskas     1960 03 21 * 1985 04 14  
6. Kun. moral. teol. dr. Algirdas Petras Kanapka   1960 04 10 * 1993 05 30 Panaros Dievo Gailestingumo koplyčios rektorius
7. Kun. Donatas Rolskis 1979 11 23 * 2005 05 08 Išleistas vienuolinei formacijai į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuoliją


KUNIGAI UŽ VYSKUPIJOS RIBŲ

Eil. nr. Kunigo vardas, pavardė, datos Gimęs * Pašventintas kunigu Pareigos, adresas
1. Kun. teol. lic. Sigitas Bitkauskas 1964 01 26 * 1993 04 18
Lietuvos Policijos Kapelionas (Kauno apskričiai)

Žemaičių g. 31B, Kaunas, LT-44174 
Lietuva
Mob.t.: +370 620 60005
el.paštas:  ksb.dsl@gmail.com
2. Kun. Remigijus Butkevičius 1975 05 26 * 2000 03 19

Lietuvos kariuomenės Sausumo pajėgų ir šv. Arkangelų kapelionatų kapelionas

Šv. Ignoto 6 LT-01144 Vilnius
Tel.: 8 5 211 39 13
Mob. tel.: 8 620 49 021
El. p.: remigijus.butkevicius@mil.lt

3. Kun. Jan Gaveckij 1962 03 28 * 1990 05 27 Baltarusijoje nuo 1991 m.
Ivjos šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapijos klebonas
Ivjos dekanato dekanas.ul. Karla Marksa 51
231330 Ivja
Grodnenskaja obl.
Belarus (Baltarusija)
Tel. +375-1595-22179
4. Kun. missiolog. dr. Virginijus Grigutis 1974 05 08 * 1999 03 21 Vokietijoje nuo 2014 m.
Vasario 16-osios lietuvių gimnazijos kapelionas.Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim-Hüttenfeld, Deutschland
Tel. +4915752544477
El. p. virginijus.grigutis@litauischesgymnasium.de
El. p. vgrigutis@gmail.com
5. Kun. Arvydas Jakušovas 1975 09 10 * 2001 06 17

Studijuoja Italijoje
Pontificio Collegio di San Casimiro,
Via Casalmonferrato 20, 00182 Roma, Italia,
tel. +39-06-7025724

6. Kun. teol. lic. Saulius Kasmauskas 1972 12 14 * 1996 06 16

Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono kapelionato kapelionas
Mob. 8 612 88132
El.p. saulius.kasmauskas@kam.lt

7. Kun. Jaunius Kelpšas 1960 10 13 * 1994 05 29

JAV nuo 2000 m.
Čikagos Švč. M. Marijos Gimimo parapija. Nativity of the Blessed Virgin Mary

Lietuvių sielovada Čikagoje ir jos apylinkėse.

6812 S. Washtenaw Ave
Chicago, IL 60629
USA (JAV)
Tel. +1-773-776-4600
El. p. jauniusk@yahoo.com

8. Kun. teol. lic. Gediminas Keršys 1984 03 01 * 2008 06 29 Lietuvių sielovada Čikagoje ir jos apylinkėse. JAV nuo 2012 m.

Nativity of the Blessed Virgin Mary
6812 S. Washtenaw Ave
Chicago, IL 60629
USA (JAV)
Tel. +1-773-776-4600

El. p. gedisram@gmail.com

 

Neseniai mirę kunigai

Eil. nr. Kunigo vardas ir pavardė Gimęs * Pašventintas kunigu * Miręs Palaidotas
1. Mons. Juozas Užupis 1929 01 23 * 1952 09 21 * 2021 04 17 Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios šventoriuje
2. Kan. Antanas Urbanavičius 1947 02 18 * 1973 04 17 * 2020 12 18 Plokščių Švč. M. Marijos Vardo bažnyčios šventoriuje
3. Kun. Jonas Malinauskas MIC 1928 11 30 * 1974 04 09 * 2020 12 11 Marijampolės miesto senosiose kapinėse
4. Kun. Vytautas Vaičiūnas 1930 03 09 * 1988 09 20 * 2020 02 29 Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios šventoriuje
5. Kun. Juan Alejandro Dielinikaitis 1945 04 19 * 2003 05 18 * 2018 06 17 Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčios šventoriuje